Meer dan handen vrijwilligersprijs 2012

vrijwilligers maken het verschilWegens groot succes heeft de staatssecretaris van het ministerie van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten, besloten de Meer dan handen Awards in het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 een vervolg te geven. Op 7 december 2012, internationale vrijwilligersdag, reikt de ze de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2012 uit. Met de Meer dan handen vrijwilligersprijs zetten we inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreken onze waardering uit voor al die vrijwilligers die het mogelijk maken.

Maak kans op 5.000 euro èn een gratis jaarlidmaatschap van de Vereniging NOV
* Vrijwilligersprojecten en burgerinitiatieven maar ook bedrijven en gemeenten die actief samenwerken met vrijwilligersprojecten kunnen zich tot 15 oktober a.s. inschrijven
* en maken kans op prijzen van 2.500 tot 5.000 euro.
* Alle winnende projecten die nog geen lid zijn van Vereniging NOV een gratis jaarlidmaatschap aangeboden
* én de mogelijkheid de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet: GOED GEREGELD! gratis te behalen (t.w.v. 1.600  euro).

Nieuw: de Meer dan handen Samenwerkingsprijs
Nieuw is ook de Samenwerkingsprijs. Gemeenten en bedrijven die actief samenwerken met vrijwilligersprojecten en burgerinitiatieven maken kans op de Meer dan handen Samenwerkingsprijs 2012.Naast zelf inschrijven, is het ook mogelijk om projecten, gemeenten of bedrijven voor te dragen.

Er worden prijzen uitgereikt in drie, vertrouwde categorieën: Innovatie, Verbinding en Competentie.

Stem op je favoriete project
Alle deelnemers worden op de site gepubliceerd en bezoekers kunnen hun stem uitbrengen. Degene die de meeste stemmen verzamelt, wordt in ieder geval genomineerd.

Doe je mee?
Aanmelden kan tot 15 oktober 2012
via dit inschrijfformulier

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2012 zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door de Vereniging NOV. Ook de VNG en de VriendenLoterij zijn betrokken.

De organisatie ligt in handen van MOVISIE.

Advertentie

1 miljoen euro voor projecten ‘Hart terug naar de zorg’

FondsNutsOhra‘De zorg verschraalt in toenemende mate, alleen de basiszorg kan nog maar worden gegeven’
‘Er is nauwelijks meer tijd om aandacht aan de mensen te geven’
‘Waar is de compassie en betrokkenheid gebleven’
‘Ik herken me niet meer in mijn functie als zorgverlener’ ….
Deze uitspraken en verzuchtingen horen we de laatste jaren steeds vaker.

Verzakelijkte zorg
De gezondheidszorg heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op efficiëntie, productie en verantwoording. Binnen dit verzakelijkte, bedrijfsmatige klimaat werken betrokken zorgverleners die ervoor hebben gekozen iets te willen betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. Zij willen werken in een omgeving waar zorg en aandacht centraal staan. Dit is wat hen ooit heeft gemotiveerd om voor de zorgverlening te kiezen.

Hart terug naar de zorgMenselijke maat
Het is voor de gezondheidszorg van groot belang dat zorgverleners gemotiveerd zijn. Niet alleen voor hun eigen arbeidssatisfactie, maar vooral omdat zij werken voor vaak kwetsbare mensen die van hen afhankelijk zijn. Respectvolle behandeling, aandacht en af en toe een luisterend oor hebben een positief effect op het welbevinden van de patiënt/cliënt. De roep om meer aandacht voor de menselijke maat wordt luider en er ontstaan initiatieven die bevorderen dat het hart weer terugkomt in de gezondheidszorg.

Openstelling inschrijving op thema ‘hart terug naar de zorg’
In 2012 stelt Fonds NutsOhra 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die tot doel hebben dat het hart terugkomt in de zorg. Dit belangrijke thema ligt in de kern van de doelstellingen van het Fonds. Heb je zo’n initiatief, dien dan een aanvraag in. Het project dient concreet en uitvoerbaar te zijn en tot implementatie te leiden. Projecten die overdraagbaar zijn en een vliegwieleffect hebben, verdienen de voorkeur. Projecten die al gestart zijn of via reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden, niet voor subsidie in aanmerking komen.

De inschrijfperiode is opengesteld tot 1 november 2012.
Aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website http://www.fondsnutsohra.nl Voor de projecten die binnen dit thema worden ingediend, gelden de algemene criteria en behandeltermijnen die ook voor reguliere aanvragen gelden. Indien je financiering zoekt voor een project dat inhoudelijk buiten dit thema valt, maar wel binnen het subsidiebeleid van Fonds NutsOhra kun je daar vanzelfsprekend ook een aanvraag voor indienen.

Tenderinformatie
Voor projecten met een aanvraagbedrag dat hoger ligt dan € 25.000 hanteert Fonds NutsOhra een zogeheten tendersysteem. In 2012 vinden 4 tenders plaats.
Het werken met een tender houdt in dat binnen een bepaalde aanvraagperiode projecten kunnen worden ingediend. Alle projecten die in deze periode zijn binnengekomen, worden vervolgens beoordeeld.
Sluitingsdatum De sluitingsdatum voor de nu lopende tender is 31 augustus 2012 om 24:00 uur.
Project-aanvragen lager dan € 25.000 kun je doorlopend indienen. Maximaal 4 maanden na ontvangst van deze aanvraag krijg je bericht over de toekenning of afwijzing.

Meer informatie: www.fondsnutsohra.nl

Het beste E-dee is 3.000 euro waard

Ehealth logoDoe mee met ‘Het Beste Cliënten E-dee’ en win 3.000 euro
Ben jij een (ex-)cliënt bij een tweede of derdelijns ggz-instelling en heb jij een idee waarmee je de zorg via internet of andere technologie verbetert? Verwerk je kennis en ervaring dan in een ‘e-mental health idee’. Het beste ‘E-dee’ wordt beloond met 3.000 euro.

E-health in de geestelijke gezondheidszorg
De laatste jaren wordt er veel gesproken over “e-health” of “e-mental health” in de geestelijke gezondheidszorg. Wat is e-health eigenlijk? Grofweg kun je zeggen dat e-health zorg is waarbij het persoonlijk gesprek met je behandelaar geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door internet of andere nieuwe technologie. Denk hierbij aan websites waarop je een deel van je behandeling (bv oefeningen) online kunt doen, apps waarmee je je stemming kunt bijhouden, skype waardoor je beeldcontact kunt hebben met je behandelaar of games waarbij je spelenderwijs leert omgaan met je problemen. Het voordeel van e-health behandeling is dat je deze kunt doen waar en wanneer het je uitkomt.

Cliënten weten het beter
E-health projecten worden vaak opgestart door webbedrijven of medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de ontwikkeling van deze projecten worden cliënten meestal wel gevraagd mee te denken. Altrecht geestelijke gezondheidszorg, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, TNO en Taskforce Innovatie willen echter een stap verder gaan en de rollen omdraaien. De beste expert in de geestelijke gezondheidzorg is immers de cliënt zelf. Daarom willen wij cliënten en ex-cliënten oproepen zelf een goed E-health product te bedenken.

Kick-off bijeenkomst
Ben jij (ex-)cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en heb je een goed idee voor een website? Een app? Een game? Of misschien iets geheel nieuws? Kom dan naar de kick-off bijeenkomst die op 12 september plaatsvindt. Op deze bijeenkomst praten we met elkaar over de ontwikkelingen in e-health en kun je met allerlei experts praten om inspiratie op te doen. Voorbeelden van e-health producten vind je op www.e-hulp.nl/nieuws.


Geen behoefte aan een kick-off bijeenkomst?
Stuur gewoon je idee in voor 25 oktober 2012 door middel van het contactformulier. Of stuur een mail naar info@taskforceinnovative.nl. De winnaar wordt in januari 2013 bekend gemaakt. Natuurlijk mag de winnaar – als je dat wilt- anoniem blijven.

De jury let op:
• Originaliteit
• Uitvoerbaarheid
• Helpt dit e-health E-dee patiënten meer eigen regie te geven. Maakt dit e-health E-dee de zorg efficiënter?

Wie zitten er in de jury?
• In elk geval zullen er afgevaardigden van Altrecht, HKU, EGG, taskforce innovatie in de jury zitten en een (ex-)patiënt,

Belangrijke data
• 12 september 2012: Kick-off informatiebijeenkomst (Meer informatie over tijd en locatie volgt)
• Vóór 26 oktober 2012: E-dee inzenden
• 1 november 2012: Genomineerden zijn bekend
• Januari 2013: Winnaar Beste E-dee bekend

Tip lees eerst goed de spelregels!
http://www.hetbesteclientene-dee.nl/spelregels.html

Meer info: http://www.hetbesteclientene-dee.nl

Movisie Participatieprijs 2012

De MOVISIE Participatieprijs is een nieuwe prijs, die jaarlijks een project bekroont dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. In 2012 is het thema arbeidsparticipatie: ‘Werken naar vermogen: help iederéén aan een baan!’. Nog veel te veel mensen hebben te weinig kansen op de arbeidsmarkt. Wat is de succesvolle, effectieve aanpak om dit te veranderen? Hoe haal je als werkgever deze mensen erbij?

Inspirerende projecten gezocht
De Participatieprijs gaat inspirerende, succesvolle projecten bekronen en tegelijkertijd de kennis over deze initiatieven aan veel meer partijen doorgeven. MOVISIE wil bevlogenheid van werkgevers en andere cruciale spelers in het werkveld laten zien, en zo meer bedrijven en organisaties inspireren.
De winnaar krijgt naast de eer een methodiekprijs van 40 uur waarmee zij een professional aan hun project kan laten werken. MOVISIE gaat de beste projecten op allerlei manieren onder de aandacht brengen. De Participatieprijs is de opvolger van de Diversiteitsprijs, die MOVISIE de afgelopen vijf jaar heeft georganiseerd.

Projectleiders Jamila Achachah en Henna Goeptar over de MOVISIE Participatieprijs:
‘Arbeid is één van de belangrijkste vormen van participeren in de maatschappij. Werk geeft je een inkomen, waardering en voldoening, en zorgt ook voor structuur en contacten in je leven. Maar bepaalde groepen komen maar niet aan de bak. Denk aan oudere vrouwen zonder opleiding, jongeren die voortijdig hun school hebben verlaten of gehandicapten van allochtone afkomst. Vaak zitten zij al langere tijd zonder werk en raken zo steeds meer buitengesloten. Dat is voor niemand goed. De afgelopen jaren zijn bedrijven, zoals Albert Heijn en KPN, deze groepen kansen gaan bieden. Dat blijkt ook die werkgevers verrassende voordelen te bieden. Die ‘win-win projecten’ gaat MOVISIE bekronen en de kennis erover zullen we zo breed mogelijk verspreiden.’

Deelnemen aan de MOVISIE Participatieprijs 2012

 • Als u een project wilt voordragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2012 doet u dit door het deelnameformulier op www.movisie.nl/participatieprijs in te vullen.
 • Deelname aan de MOVISIE Participatieprijs 2012 is mogelijk:
  1. Op voordracht: het MOVISIE projectteam en haar adviesgroep zoeken actief naar relevante projecten om voor te dragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2012.
  2. Op eigen initiatief of initiatief van een ander: inzending van het project kan door de ontwikkelaar, bedenker, uitvoerder, deelnemer, betrokkene van het project.
 • U kunt meerdere projecten insturen. Per project vult u steeds een nieuw formulier in.
 • Vanaf 1 mei kan iedereen projecten voor de MOVISIE Participatieprijs via het deelnameformulier op www.movisie.nl inzenden. De deadline is 14 september 2012.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/participatieprijs of neem contact op met Paul van Yperen.

Werk jij bij het meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken?

En… wil je dat graag bekroond zien met de belangrijkste ziekenhuisprijs van het jaar? Meld je ziekenhuis dan nu aan. Hoe meer aanmeldingen hoe groter de kans dat jullie hem winnen: de Nationale Zorg Jaarprijs 2012 voor ‘Het meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken’. Gun jezelf en je collega’s die opsteker en ga voor de hoofdprijs, die uitgereikt wordt op het Nationale Zorg Jaarprijs Gala, 20 september 2012.

De Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) reikt dit jaar voor de tweede maal de award uit voor ‘Het meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken’. De award, georganiseerd in samenwerking met V&VN, wordt uitgereikt tijdens het Nationale Zorg Jaarprijs Gala. Dit vindt plaats tijdens het 16e Nationaal Congres Gezondheidszorg op 20 september 2012 te Nieuwegein.

Ziekenhuizen in Nederland kunnen meedoen door hun werknemers massaal op te roepen een motivatie in te sturen. Om te zorgen dat de prijs onder de medewerkers gaat leven, stelt de NZJ gratis promotiemateriaal ter beschikking. De inschrijvingsperiode duurt tot en met 17 augustus 2012, na deze datum worden alle inzendingen beoordeeld door de vakjury bestaande uit:

 • Henk Bakker, voorzitter V&VN
 • Diana Monissen, bestuursvoorzitter De Friesland
 • Johan Lambregts, Bureau Lambregts
 • Robert Koch, ROC Midden Nederland

De inzendingen worden onder andere getoetst op criteria als motivatie en waardering, medezeggenschap en activiteiten buiten werk. De volledige lijst met criteria is te vinden op nationalezorgjaarprijs.nl. De genomineerden worden vervolgens bezocht door een cameraploeg waarna de vakjury aan de hand van de gemaakte video-impressie een winnaar bekendmaakt tijdens het gala op 20 september 2012.

De prijs is in het leven geroepen zodat medewerkers kunnen laten zien hoe bijzonder het werk is dat zij doen en wat hun zorginstelling nou juist zo aantrekkelijk maakt om voor te werken. Dit kunnen opleidingsmogelijkheden of bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarden zijn, maar ook de sfeer op de werkvloer of de omgang met collega’s kunnen hier aan bijdragen.

Karel Smit, directeur van de Nationale Zorg Jaarprijs: “De prijs werkt twee kanten op: het verhoogt de loyaliteit van medewerkers en versterkt de band tussen patiënten en verpleegkundigen, wat goed is voor de sfeer en het welbevinden van de patiënt.”


Henk Bakker, voorzitter V&VN: “Met de prijs ‘Het meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken’ willen we de werknemers in de zorg naar voren halen in die omgeving waar sprake is van een aantrekkelijke werksfeer.”

Meer informatie Nationale Zorg Jaarprijs Gala 2012: www.nationalezorgjaarprijs.nl
Meer informatie Nationaal Congres Gezondheidszorg (incl. de uitreiking): www.gezondheidszorgcongres.nl