Wie nomineer jij voor de Gouden Venus van Milo én 10.000 euro

Wie zijn de 100 meest inspirerende Nederlanders met een beperking? Nomineer nu jouw kandidaat voor de ‘Gouden Venus van Milo’ en een bedrag van 10.000 euro! Aanmelden kan tot donderdag 28 april via www.top100onbeperkt.nl

De onbeperkte 100 verkiezing
Bekende of minder bekende Nederlanders, iedereen met een beperking komt in aanmerking voor een notering in deze lijst van inspirerende personen. Marc de Hond doet in dit 1 minuut durende filmpje een oproep:

Ken jij iemand met een beperking die in aanmerking komt voor de Gouden Venus van Milo?
Nomineren kan tot donderdag 28 april via de website www.top100onbeperkt.nl

Top 100
Op maandag 2 mei wordt de Top 100 bekend gemaakt, waarna je kunt stemmen tot woensdag 18 mei. Op vrijdag 27 mei 2016 wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Support Beurs in Utrecht de Top 10 bekend.

Wie wordt de winnaar van de Gouden Venus van Milo?
De persoon met een beperking die het afgelopen jaar het meest heeft betekend voor anderen en/of de samenleving, ontvangt niet alleen een prachtig beeld maar ook een geldbedrag van 10.000 euro, te besteden aan een goed doel waar de winnaar persoonlijk bij betrokken is

Het DELA goededoelenfonds juicht het toe dat mensen met een beperking iets goeds doen voor een ander. Daarom ondersteunen wij projecten die dit mogelijk maken: ‘Onbeperkt’ noemen wij dat. Gelukkig zijn er al heel veel goede voorbeelden in Nederland van mensen met een beperking die op deze manier van enorme waarde zijn voor de maatschappij. Wij willen hen graag in het zonnetje zetten. Daarom organiseert het Dela goededoelenfonds dit jaar voor het eerst de Onbeperkte 100 verkiezing’

Advertentie

10.000 euro voor Het Beste Zorgidee

ONVZ Zorgverzekeraar biedt elk jaar opnieuw een platform aan goede, doeltreffende ideeën voor een betere zorg. Het beste idee wordt beloond met € 10.000

ONVZ Zorgverzekeraar daagt de consument voor het vijfde jaar op rij uit om mee te denken over de verbetering van de zorg. Met stijgende zorgkosten is de zorg gebaat bij praktische ideeën die de zorg beter, toegankelijker of efficiënter maken. Daarom schrijft ONVZ opnieuw de wedstrijd ‘Het Beste Zorgidee’ uit.

Hoe meedoen?
Iedereen kan zijn of haar innovatieve idee voor de zorgsector insturen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit, de productiviteit of juist de toegankelijkheid van de zorg. Het beste idee is in te zenden tot 20 augustus 2012 via www.hetbestezorgidee.nl . Hieruit worden vijf genomineerden geselecteerd waarop het publiek online kan stemmen. Op 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt in theater De Slinger in Houten.

Jury
De inzendingen worden, net als voorgaande jaren, door een deskundige jury beoordeeld. Zij onderzoekt of het idee gemakkelijk toepasbaar en praktisch uitvoerbaar is. Ook kijkt de jury of het effect van de ideeën meetbaar is. Daarmee wordt bepaald of het een bijdrage levert aan het Nederlandse zorgstelsel. De jury bestaat uit: Prof. dr. N.A.M. Urbanus, oud-voorzitter Raad van Bestuur AMC Amsterdam, dr. P. Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland en mr. E.A. Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ.

Eisen
Aan het idee worden de volgende eisen gesteld:

  • Het idee moet een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, de productiviteit of de toegankelijkheid van de zorg of een combinatie van deze factoren.
  • Het idee moet toepasbaar zijn in Nederlandse zorginstellingen.
  • Het idee moet resultaatgericht zijn.
  • Het effect van het idee moet meetbaar zijn.
  • Het intellectueel eigendomsrecht van “Het Beste Zorgidee” blijft eigendom van de inzender. Indien u een idee instuurt staat u wel toe dat ONVZ een idee dat wordt ingezonden bundelt en/of publiceert.

Idee inzenden
Het inschrijfformulier op de website www.hetbestezorgidee.nl  dient volledig ingevuld te zijn; dit formulier vormt de basis voor de beoordeling door de jury. Inschrijven kan tot 20 augustus 2012.

10.000 euro voor een sterk idee!

Ja, je leest het goed: er is tot 10.000 euro beschikbaar voor jouw sterke idee. De Rabobank Graafschap-Midden stelt ook dit jaar in totaal 125.000 euro beschikbaar voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Daar kunnen dus heel wat projecten voor gerealiseerd worden, want ook kleinere aanvragen maken een kans. Belangrijkste voorwaarde is dat jouw sterke idee iets bijdraagt aan de lokale samenleving binnen het verzorgingsgebied van onze bank: globaal is dat Doetinchem, Wehl, Doesburg en Zelhem.

Waarom doet de Rabobank dit?
De Rabobank is een bijzondere bank, het is namelijk een coöperatie. Vanuit het verleden is dat zo gegroeid. De bank is van de leden en die hebben bepaald dat een deel van de winst weer terugvloeit naar onze lokale samenleving. Daarvoor is het Coöperatiefonds opgericht, dit jaar is er 125.000 euro beschikbaar. In november vieren we samen het Jaar van de Coöperatie, daarom pakken we het dit jaar extra feestelijk aan. Normaal gesproken kunnen alleen klanten van de Rabobank meedingen naar een bijdrage, nu wordt iedereen uitgenodigd mee te denken over een goede bestemming voor uitkeringen uit dit fonds. Jij dus ook.

Wat is dan een maatschappelijk doel?
Misschien vind je het een heel sterk idee als je jezelf een grote auto of een zwembad in de tuin toewenst. Je zult begrijpen dat dit buiten de kaders valt. Jouw sterke idee dient een maatschappelijk karakter te hebben en dat overstijgt ieder individueel belang. Waar moet je dan aan denken? Een voetbalclub wil haar kleedruimten renoveren, de fanfare heeft nieuwe pakken of instrumenten nodig, een museum wil een expositie inrichten, de ijsvereniging wil een ijsbaan moderniseren, een instelling heeft dringend een nieuwe rolstoelbus nodig, een wijk wil graag een speelplaats voor de kinderen of er valt een jubileum te vieren, kortom: te veel om op te noemen. Natuurlijk moet het project wel ten goede komen aan zo veel mogelijk klanten en leden binnen het werkgebied van de bank.

Aanmelden
Om de drempel zo laag mogelijk te houden, gaat het aanmelden van sterke ideeën in 2 stappen. Via deze website kun je heel kort en bondig jouw sterke idee omschrijven in maximaal 250 woorden. Omschrijf je idee en vermeld daarbij namens wie je de aanvraag doet, welk maatschappelijk doel je daarmee steunt en wat het concreet zal opleveren. Geef globaal aan welke bedrag daarmee gemoeid is. Aan de hand van deze gegevens maakt de jury, die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leden van de bank, een voorselectie. Je krijgt hoe dan ook een reactie.

Meedoen kan tot 20 juli a.s.
Zorg dat je uiterlijk vóór 20 juli je idee hebt aangeleverd, zodat de jury een eerste selectie kan maken. Kom je door de eerste selectie heen, realiseer je dan dat je nog geen definitieve toekenning hebt gekregen. Je gaat dan een tweede fase in, waarbij je gevraagd wordt meer op detail het project te beschrijven. En weet je niet precies hoe dat moet, dan hoeft dat geen probleem te zijn, de Rabobank helpt je daar graag bij.

Meer info: www.ikhebeensterkidee.nl