Movisie Participatieprijs 2013

Movisie jongerenparticipatie 2013MOVISIE Participatieprijs 2013: jongerenparticipatie
Maatschappelijk actieve jongeren ‘doen hun ding’ in eigen projecten, in netwerken en organisaties. Hun vrijwillige inzet en participatie is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving. Jongeren staan daarom centraal bij de MOVISIE Participatieprijs 2013. Een jury nomineert de beste projecten en het winnende project krijgt op 8 november 2500 euro.

Voor deze prijs verzamelen we inspirerende aanpakken en praktijken die de meerwaarde en kracht van de maatschappelijke inzet van jongeren (12-30 jaar) zichtbaar maken. Iedereen kan meedoen: (vrijwilligers)organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, jongeren of hun ouders. Een jury bekroont in november de beste projecten. Meld uw project aan of verspreid deze flyer in uw netwerk.

Projecten participatieprijs: wat zoeken we?
We zoeken projecten voor jongens én meiden, laag- én hoogopgeleid, met een fysieke of verstandelijke beperking, hetero en LHBT, en jongeren van elke culturele en religieuze achtergrond. Projecten die de maatschappelijke inzet van jongeren versterken. Die die meer jongeren verleiden en activeren om maatschappelijke actief te worden, en daarmee een onbenut potentieel aanboren. Projecten die inzetten op thema’s als wijkgericht, cultuur, gezondheid/jeugdzorg, arbeidsparticipatie, onderwijs en ontwikkeling, politiek, sport, competentie- en talentontwikkeling, of weerbaarheid. Projecten, tenslotte, waar de inzet voor en door jongeren zichtbaar is.

Wat zijn de prijzen?
Begin oktober maken we een longlist van 25 projecten bekend. De jury nomineert daarna drie projecten. Die drie ontvangen allemaal een geldprijs. De winnaar krijgt 2500 euro en de andere twee genomineerde projecten ieder 500 euro. Dat geld kunnen ze in hun project steken. De jury kan ook aanmoedigingsprijzen en eervolle vermeldingen geven. Maar wat voor prijzen dat zijn en wie die gaan winnen, wordt pas bekend tijdens de uitreiking op 8 november in Utrecht. Kom dus naar de uitreiking en laat je verrassen!

Wie kunnen een project aanmelden?
Maatschappelijke organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, maar ook het algemene publiek. Iedereen kan een project voordragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2013. Meld uw favoriete project nu aan! Inschrijven kan tot 15 september 2013.

Wie zitten er in de jury?
Hans Spekman, partijvoorzitter van de PvdA, is de juryvoorzitter van de MOVISIE Participatieprijs 2013. De andere juryleden zijn Fairouz Kaddour, zelfstandig onderzoeker en maatschappelijk ondernemer; Bonita Kleefkens, hoofd Algemeen Jeugdbeleid  Ministerie van VWS; Jaap Smit, voorzitter CNV; Ankie Verlaan, directeur De Ontmoeting en lid Raad van Toezicht bij Hogeschool Rotterdam; en Simone Kortbeek, directeur MOVISIE.

Criteria MOVISIE Participatieprijs
Het project:
• draagt bij aan participatie van de jongeren zelf;
• ontwikkelt de talenten van jongeren;
• maakt zichtbaar wat het nut en rendement van de inzet van de jongeren is;
• brengt de jongeren zélf op positieve ideeën en stimuleert hen tot activiteiten;
• is voor en door jongeren (12-30 jaar);
• is creatief en innovatief;
• is makkelijk overdraagbaar;
• heeft een positieve balans tussen kosten en baten;
• bestaat al en heeft zich bewezen.
Het project hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen.

Doel Participatieprijs: zichtbaar maken succesvolle aanpakken
De MOVISIE Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. Door middel van deze prijsvraag verzamelen we succesvolle, effectieve aanpakken. Deze verspreiden we vervolgens weer verder via bijvoorbeeld onze website. In 2012 is de prijs voor het eerst uitgereikt. Het motto was ‘Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan!’ Er dongen 83 projecten mee naar de prijs. Winnaar van de eerste MOVISIE Participatieprijs werd Dutch Career Cup van Stichting Life Goals.

Jongeren en vrijwilligerswerk
Steeds meer jongeren zetten zich vrijwillig in voor de samenleving. Uit onderzoek van het SCP (2011) blijkt dat ruim 40% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar vrijwilligerswerk doet. Deze maatschappelijk actieve jongeren zetten zich in binnen eigen projecten, netwerken en organisaties. Ze doen boodschappen voor een oude buurvrouw of helpen een gezin dat tijdelijk hulp nodig heeft. Ook door het doen van een maatschappelijke stage doen jongeren, tijdens hun schooltijd, ervaring op in het vrijwilligerswerk en leveren op die manier een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

MOVISIE en jongeren
Sinds de oprichting van MOVISIE in 2007 stimuleren en ondersteunen we de participatie van jongeren. Dat doen we met succesvolle projecten, zoals de Maatschappelijke Stage, de MAS Sensation Awards, Peer2Peer, WE CAN Young, Benzies&Batchies, Diversity Day NL, Your Right 2Choose!, & JOY, Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, Doe je mee, en Iedereenisanders.nl, de nieuwe website voor LHBT-jongeren. Al deze activiteiten zetten we op en voeren we uit voor én samen met jongeren zelf. Rondom deze projecten hebben we actieve netwerken opgebouwd met organisaties die zelf ook maatschappelijke activiteiten uitvoeren voor en met jongeren. We werken onder meer samen met De Slinger Jong, Maroc.nl, Van Harte Resto, Streetcornerwork Amsterdam, FunX, stichting Ishan, Argan, Plattelandsjongeren.nl, en ROC Asa.

thOrganisatie
De organisatie van de Participatieprijs 2013 is in handen van MOVISIE. Wij werken daarbij samen met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In de adviesgroep zijn o.a. vertegenwoordigd  Hogeschool Utrecht, Jong, Frisse Blikken, NJi, De Slinger Jongeren, BVjong, MBO Utrecht (ROC), Revalidatiefonds, NSGK, Universiteit Utrecht, Philips NV, ROC Midden Nederland, Albert Heijn NV, NJR, UWV en de Gemeente Westervoort.

Voor meer info kijk op http://www.movisie.nl/artikel/movisie-participatieprijs-2013-jongerenparticipatie

Advertentie

Movisie Participatieprijs 2012

De MOVISIE Participatieprijs is een nieuwe prijs, die jaarlijks een project bekroont dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. In 2012 is het thema arbeidsparticipatie: ‘Werken naar vermogen: help iederéén aan een baan!’. Nog veel te veel mensen hebben te weinig kansen op de arbeidsmarkt. Wat is de succesvolle, effectieve aanpak om dit te veranderen? Hoe haal je als werkgever deze mensen erbij?

Inspirerende projecten gezocht
De Participatieprijs gaat inspirerende, succesvolle projecten bekronen en tegelijkertijd de kennis over deze initiatieven aan veel meer partijen doorgeven. MOVISIE wil bevlogenheid van werkgevers en andere cruciale spelers in het werkveld laten zien, en zo meer bedrijven en organisaties inspireren.
De winnaar krijgt naast de eer een methodiekprijs van 40 uur waarmee zij een professional aan hun project kan laten werken. MOVISIE gaat de beste projecten op allerlei manieren onder de aandacht brengen. De Participatieprijs is de opvolger van de Diversiteitsprijs, die MOVISIE de afgelopen vijf jaar heeft georganiseerd.

Projectleiders Jamila Achachah en Henna Goeptar over de MOVISIE Participatieprijs:
‘Arbeid is één van de belangrijkste vormen van participeren in de maatschappij. Werk geeft je een inkomen, waardering en voldoening, en zorgt ook voor structuur en contacten in je leven. Maar bepaalde groepen komen maar niet aan de bak. Denk aan oudere vrouwen zonder opleiding, jongeren die voortijdig hun school hebben verlaten of gehandicapten van allochtone afkomst. Vaak zitten zij al langere tijd zonder werk en raken zo steeds meer buitengesloten. Dat is voor niemand goed. De afgelopen jaren zijn bedrijven, zoals Albert Heijn en KPN, deze groepen kansen gaan bieden. Dat blijkt ook die werkgevers verrassende voordelen te bieden. Die ‘win-win projecten’ gaat MOVISIE bekronen en de kennis erover zullen we zo breed mogelijk verspreiden.’

Deelnemen aan de MOVISIE Participatieprijs 2012

  • Als u een project wilt voordragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2012 doet u dit door het deelnameformulier op www.movisie.nl/participatieprijs in te vullen.
  • Deelname aan de MOVISIE Participatieprijs 2012 is mogelijk:
    1. Op voordracht: het MOVISIE projectteam en haar adviesgroep zoeken actief naar relevante projecten om voor te dragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2012.
    2. Op eigen initiatief of initiatief van een ander: inzending van het project kan door de ontwikkelaar, bedenker, uitvoerder, deelnemer, betrokkene van het project.
  • U kunt meerdere projecten insturen. Per project vult u steeds een nieuw formulier in.
  • Vanaf 1 mei kan iedereen projecten voor de MOVISIE Participatieprijs via het deelnameformulier op www.movisie.nl inzenden. De deadline is 14 september 2012.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/participatieprijs of neem contact op met Paul van Yperen.