1 miljoen euro voor projecten ‘Hart terug naar de zorg’

FondsNutsOhra‘De zorg verschraalt in toenemende mate, alleen de basiszorg kan nog maar worden gegeven’
‘Er is nauwelijks meer tijd om aandacht aan de mensen te geven’
‘Waar is de compassie en betrokkenheid gebleven’
‘Ik herken me niet meer in mijn functie als zorgverlener’ ….
Deze uitspraken en verzuchtingen horen we de laatste jaren steeds vaker.

Verzakelijkte zorg
De gezondheidszorg heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op efficiëntie, productie en verantwoording. Binnen dit verzakelijkte, bedrijfsmatige klimaat werken betrokken zorgverleners die ervoor hebben gekozen iets te willen betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. Zij willen werken in een omgeving waar zorg en aandacht centraal staan. Dit is wat hen ooit heeft gemotiveerd om voor de zorgverlening te kiezen.

Hart terug naar de zorgMenselijke maat
Het is voor de gezondheidszorg van groot belang dat zorgverleners gemotiveerd zijn. Niet alleen voor hun eigen arbeidssatisfactie, maar vooral omdat zij werken voor vaak kwetsbare mensen die van hen afhankelijk zijn. Respectvolle behandeling, aandacht en af en toe een luisterend oor hebben een positief effect op het welbevinden van de patiënt/cliënt. De roep om meer aandacht voor de menselijke maat wordt luider en er ontstaan initiatieven die bevorderen dat het hart weer terugkomt in de gezondheidszorg.

Openstelling inschrijving op thema ‘hart terug naar de zorg’
In 2012 stelt Fonds NutsOhra 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die tot doel hebben dat het hart terugkomt in de zorg. Dit belangrijke thema ligt in de kern van de doelstellingen van het Fonds. Heb je zo’n initiatief, dien dan een aanvraag in. Het project dient concreet en uitvoerbaar te zijn en tot implementatie te leiden. Projecten die overdraagbaar zijn en een vliegwieleffect hebben, verdienen de voorkeur. Projecten die al gestart zijn of via reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden, niet voor subsidie in aanmerking komen.

De inschrijfperiode is opengesteld tot 1 november 2012.
Aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website http://www.fondsnutsohra.nl Voor de projecten die binnen dit thema worden ingediend, gelden de algemene criteria en behandeltermijnen die ook voor reguliere aanvragen gelden. Indien je financiering zoekt voor een project dat inhoudelijk buiten dit thema valt, maar wel binnen het subsidiebeleid van Fonds NutsOhra kun je daar vanzelfsprekend ook een aanvraag voor indienen.

Tenderinformatie
Voor projecten met een aanvraagbedrag dat hoger ligt dan € 25.000 hanteert Fonds NutsOhra een zogeheten tendersysteem. In 2012 vinden 4 tenders plaats.
Het werken met een tender houdt in dat binnen een bepaalde aanvraagperiode projecten kunnen worden ingediend. Alle projecten die in deze periode zijn binnengekomen, worden vervolgens beoordeeld.
Sluitingsdatum De sluitingsdatum voor de nu lopende tender is 31 augustus 2012 om 24:00 uur.
Project-aanvragen lager dan € 25.000 kun je doorlopend indienen. Maximaal 4 maanden na ontvangst van deze aanvraag krijg je bericht over de toekenning of afwijzing.

Meer informatie: www.fondsnutsohra.nl

Advertentie

Het beste E-dee is 3.000 euro waard

Ehealth logoDoe mee met ‘Het Beste Cliënten E-dee’ en win 3.000 euro
Ben jij een (ex-)cliënt bij een tweede of derdelijns ggz-instelling en heb jij een idee waarmee je de zorg via internet of andere technologie verbetert? Verwerk je kennis en ervaring dan in een ‘e-mental health idee’. Het beste ‘E-dee’ wordt beloond met 3.000 euro.

E-health in de geestelijke gezondheidszorg
De laatste jaren wordt er veel gesproken over “e-health” of “e-mental health” in de geestelijke gezondheidszorg. Wat is e-health eigenlijk? Grofweg kun je zeggen dat e-health zorg is waarbij het persoonlijk gesprek met je behandelaar geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door internet of andere nieuwe technologie. Denk hierbij aan websites waarop je een deel van je behandeling (bv oefeningen) online kunt doen, apps waarmee je je stemming kunt bijhouden, skype waardoor je beeldcontact kunt hebben met je behandelaar of games waarbij je spelenderwijs leert omgaan met je problemen. Het voordeel van e-health behandeling is dat je deze kunt doen waar en wanneer het je uitkomt.

Cliënten weten het beter
E-health projecten worden vaak opgestart door webbedrijven of medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de ontwikkeling van deze projecten worden cliënten meestal wel gevraagd mee te denken. Altrecht geestelijke gezondheidszorg, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, TNO en Taskforce Innovatie willen echter een stap verder gaan en de rollen omdraaien. De beste expert in de geestelijke gezondheidzorg is immers de cliënt zelf. Daarom willen wij cliënten en ex-cliënten oproepen zelf een goed E-health product te bedenken.

Kick-off bijeenkomst
Ben jij (ex-)cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en heb je een goed idee voor een website? Een app? Een game? Of misschien iets geheel nieuws? Kom dan naar de kick-off bijeenkomst die op 12 september plaatsvindt. Op deze bijeenkomst praten we met elkaar over de ontwikkelingen in e-health en kun je met allerlei experts praten om inspiratie op te doen. Voorbeelden van e-health producten vind je op www.e-hulp.nl/nieuws.


Geen behoefte aan een kick-off bijeenkomst?
Stuur gewoon je idee in voor 25 oktober 2012 door middel van het contactformulier. Of stuur een mail naar info@taskforceinnovative.nl. De winnaar wordt in januari 2013 bekend gemaakt. Natuurlijk mag de winnaar – als je dat wilt- anoniem blijven.

De jury let op:
• Originaliteit
• Uitvoerbaarheid
• Helpt dit e-health E-dee patiënten meer eigen regie te geven. Maakt dit e-health E-dee de zorg efficiënter?

Wie zitten er in de jury?
• In elk geval zullen er afgevaardigden van Altrecht, HKU, EGG, taskforce innovatie in de jury zitten en een (ex-)patiënt,

Belangrijke data
• 12 september 2012: Kick-off informatiebijeenkomst (Meer informatie over tijd en locatie volgt)
• Vóór 26 oktober 2012: E-dee inzenden
• 1 november 2012: Genomineerden zijn bekend
• Januari 2013: Winnaar Beste E-dee bekend

Tip lees eerst goed de spelregels!
http://www.hetbesteclientene-dee.nl/spelregels.html

Meer info: http://www.hetbesteclientene-dee.nl