Op de cover van De Hessencombinatie

Cover Hessencombinatie juni 2016Bijzonder verrast was ik toen ik vorige week de brievenbus openmaakte en mezelf op de cover zag van het magazine De Hessencombinatie, een regionale uitgave voor alle inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik.

Enkele maanden geleden werd ik benaderd of ik mee wilde werken aan een interview voor dit magazine. Prima, graag zelfs! Altijd leuk om te vertellen over wat ik zoal doe. Ik werk door het hele land en reis van Roermond tot Amsterdam en van Vlissingen naar Enschede. Terwijl ik het juist ook heel mooi en fijn zou vinden om ook eens aandacht te geven aan mijn werk in mijn eigen woonomgeving (Bronckhorst/Achterhoek).

Artikel Hessencombinatie juni 2016Dit was een mooie gelegenheid om meer over mijn werk te vertellen. En ja, als ik eenmaal begin, dan komt er geen einde aan. Het was een lang interview en alle waardering voor Berna ter Horst, die al mijn ervaringen zo goed heeft kunnen verwoorden. Een paar dagen later kwam Wim van Hof, de fotograaf om foto’s te maken voor bij het artikel. Tuurlijk moest het spel op de foto. En ja, als het spel op tafel ligt, dan zijn de katten ook van de partij. Het bijzondere was dan ook, dat Boris nu dus ook op de coverfoto staat, precies zoals hij altijd bij het spel aanwezig is. Zo leuk :-). Bedankt Wim, voor de leuke foto’s. Ook Ceciel Bremer van de redactie, bedankt voor de prettige samenwerking en voor deze mooie publiciteit.

Nieuwsgierig naar het artikel?
Lees het artikel ‘Het gevoel dat je niet de enige bent’ De kracht van ervaringsdeskundigen in het magazine De Hessencombinatie juni 2016 (pagina 13 en 15).

Deze foto’s zijn gemaakt door Wim van Hof. Ben je nog op zoek naar een goede fotograaf? Neem dan contact op met Wim: wim.vanhof@planet.nl  Zoals Wim zelf zegt: Optimale dienstverlening voor al uw fotografische wensen!

Foto Wim van Hof 1Foto Wim van Hof 2

Foto Wim van Hof 3Foto Wim van Hof 4Foto Wim van Hof 6

 

 

Advertentie

De ervaringsdeskundige moet geen excuus-Truus worden

Movisie Participatieprijs 2016Vanuit Zorgbelang Gelderland/Utrecht ben ik gevraagd om deel te nemen aan de partnergroep van de Movisie Participatieprijs: Deskundig door ervaring.  Altijd leuk om mee te denken, zeker als het over prijsvragen gaat. Alleen nu was het wel even anders. Juist voor deze Participatieprijs wilde ik zelf ook meedoen, vanuit De Bagagedrager. Tja, wat doe je dan. Gelukkig was het te combineren. Ik kon gewoon meedenken over de voorbereidingen voor de Participatieprijs en de invulling van de prijsuitreiking. Gelukkig zat ik niet in de jury, er zijn zoveel mooie projecten genomineerd, ik zou niet eens een keuze durven en kunnen maken. En zoals ik in mijn vorige blog al schreef… meedoen is belangrijker dan winnen 😉 Benieuwd wie de winnaars zijn? De prijsuitreiking is vrijdag 15 april 2016. Volg alle nieuwtjes op www.movisie.nl , twitter en facebook

Hierbij een artikel met een dubbelinterview, over de affiniteit met het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dit artikel is gepubliceerd op www.movisie.nl

De ervaringsdeskundige moet geen excuus-Truus worden’
‘Zorg werkt beter als zowel het professionele perspectief als het ervaringsperspectief worden erkend.’ Ellen Spanjers (Zorgbelang Gelderland/Utrecht) en Inge Redeker (Vilans), leden van de partnergroep van de Vierde Movisie Participatieprijs, vertellen waarom zij de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk vinden en waar zij tegenaan lopen. ‘We merken dat het een valkuil is om toch teveel aanbodgericht te gaan werken.’

Wie zijn jullie en wat doen jullie met ervaringsdeskundigheid?
Ellen: Zorgbelang Gelderland/Utrecht behartigt de belangen van zorgvragers. Er zijn 470 cliëntenorganisaties aangesloten. Deze achterban ondersteunen we op diverse manieren. Vanuit mijn functie als projectleider bij team Bovenregionaal signaleer ik knelpunten en wensen uit de praktijk. Samen met ervaringsdeskundigen initiëren én realiseren we nieuwe projecten. De basis ligt altijd bij de mensen zelf. Zelf ben ik ook ervaringsdeskundige en voor mij is het vanzelfsprekend om te werken vanuit de praktijk. Dat doe ik inmiddels al 25 jaar.
Inge: Vilans is het kenniscentrum voor mensen die langdurend op zorg en ondersteuning zijn aangewezen. Wij doen veel projecten om professionals te ondersteunen in hun werk, hen kennis te laten maken met de nieuwste informatie, methodieken en trends. Volgens ons is het perspectief van de mensen om wie het gaat daarbij onmisbaar. Zelf hebben we een ervaringsdeskundige in dienst en het valt steeds weer op wat een extra toegevoegde waarde dat oplevert bij projectopzet, uitvoering en evaluatie.Waarom is het belangrijk wat jullie doen?
Inge: Zorg werkt beter als zowel het professionele perspectief als het ervaringsperspectief wordt erkend. Wij betrekken ervaringsdeskundigen om vraaggericht te kunnen werken, wat willen de personen om wie het gaat? Daarbij is het belangrijk een bepaalde diversiteit in het projectteam te hebben en specifieke ervaringsdeskundigheid daarbij te betrekken.
Ellen: Wat heel belangrijk is, is dat Zorgbelang de stem laat horen van de mensen zelf. Wat vindt de Gelderse en Utrechtse burger belangrijk en wat vragen zij of hebben ze nodig om de zorg te verbeteren? Zorgbelang heeft een brugfunctie tussen zorgvragers/mantelzorgers en zorgaanbieders en gemeenten. Onze kracht ligt in het inbrengen van het cliëntenperspectief bij verbeteringen in de zorg.

Waar lopen jullie tegenaan? Hoe lossen jullie dat op?
Inge: We merken dat het een valkuil is om toch teveel aanbodgericht te gaan werken. We werken daarom aan een model over cocreatie met ervaringsdeskundigen, zodat ervaringsdeskundigheid optimaal kan renderen en het niet een excuus-Truus wordt. Een belangrijk puntje is bijvoorbeeld dat als je zelf open bent over je eigen ervaringen, je ervaringsdeskundigen uitnodigt om dat ook te zijn. Het is goed om ervaringen te delen, dat opent het gesprek. Dat was wel een eyeopener
Ellen: De huidige patiëntvertegenwoordigers vergrijzen. Vroeger waren er veel georganiseerde patiëntenverenigingen, en was het makkelijk om het cliëntenperspectief te vertegenwoordigen. De laatste tijd sluiten mensen zich vaak niet aan bij patiëntenvereniging, maar zoeken informatie op internet of andere kanalen. Dat lossen we op door mensen daar waar ze te vinden zijn op te zoeken, zoals op LinkedIn, Facebook en Twitter. Daardoor bereiken we een doelgroep die we anders niet bereiken.

Wat vind je andere interessante initiatieven die met ervaringsdeskundigheid werken?
Ellen: Ik ken er heel veel. Heel bijzonder vind ik de LFB, een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze bieden onder andere scholing en training, gegeven door mensen mét en zonder verstandelijke beperking. Daardoor geven ze direct het goede voorbeeld hoe je goed kunt samenwerken.

Inge: De opleiding van Howie the Harp die er o.a. binnen Pameijer is als opleiding voor ervaringsdeskundigen. Pameijer werkt in de GGZ, maar ook in VG met mensen met verstandelijke beperking.

Waarom vinden jullie het belangrijk betrokken te zijn bij de participatieprijs?
Ellen: Zorgbelang is altijd bezig met participatie. We willen dat elke burger, met welke kwetsbaarheid dan ook, zo waardig en gelijkwaardig mogelijk kan participeren in de samenleving. De prijs sluit dus volledig aan bij onze visie, missie en werkwijze.
Inge: Wij vinden de participatieprijs een heel mooi initiatief, een laagdrempelige manier om het belang van participatie onder de aandacht te brengen. Goed ook dat het veld zo nauw betrokken wordt bij de prijs. Verder zien wij Movisie echt als een zusterorganisatie. We vinden dat Movisie en Vilans op gezamenlijke thema’s meer kunnen en moeten verbinden. Ook daarom steunen we de participatieprijs.

Op safari voor een lintje

ridder lintjeTotaal onverwacht, nooit aan gedacht en nooit verwacht.
Vrijdag 25 april was het lintjesregen. En ik heb een lintje gekregen.  Niet zomaar een lintje, maar een lintje met een strik. Dat betekent Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Ik dacht nog, ik ga thuis wel googlen om te kijken wat het precies betekent. Even later kreeg ik het blauwe koffertje en zag een bewaardoosje en een koker.  Ik zag als eerste een flyer en ik zei toen ‘dat zal de gebruiksaanwijzing wel zijn’. Was eigenlijk voor de grap, later bleek dat er een echt instructieboekje bij zat. Nooit bij stilgestaan.

Tot zover de samenvatting. Nieuwsgierig naar de beelden?
Bekijk de volledige uitzending Gelderland Vandaag 25 april 2014 (vanaf 11.37 min)
of bekijk  de reportage van Omroep Gelderland.

Nieuwsgierig naar het hele verhaal achter de schermen… lees dan gewoon verder.

raadszaalGemeentehuis Bronckhorst
Keurig op tijd om 9.15 u waren we in het gemeentehuis. Ferry liep zenuwachtig heen en weer op zoek naar iemand. Toen kwam Aike binnen. Ik reageerde zeer verrast: Wat doe jíj hier? Je woont toch in Deventer?  Ik kom voor jou, zei ze.  Nou dat is bijzonder,  want ik weet niet eens waarom ik hier zelf ben. En wij gaan zo weer weg, zei ik nog. Even later kwamen Henk en Betty Kraaijenbrink binnen, die in Twente wonen en nog even later mijn oom en tante uit Brabant. En niemand gaf een normaal antwoord op mijn vragen.  Inmiddels kwamen er steeds meer mensen. Er was één overeenkomst. Ik kende wel iedereen maar zij kende elkaar allemaal niet. Erg bizarre situatie.

Even later werd ik opgehaald en Henk Kraaijenbrink liep achter me, dacht ik. Ik was Ferry ook ineens kwijt. Ik vond het wel vreemd, maar ik had nog niets door. Ik was zo overrompeld dat ik niet eens vroeg aan Henk: waarom loop je mee of überhaupt wat doe je hier? Ik dacht nog even. Misschien gaan we iets leuks doen voor René sieders, een verrassing of zo. Terwijl ik René toen nog niet eens gezien had.

speech burgemeesterBij de burgemeester
Ik liep de trappen op en kwam ik een kamer binnen met een ronde tafel vol met mensen. Allemaal onbekenden voor mij.  Ik gaf anderen niet eens de ruimte om iets te zeggen. Ik had maar één vraag: wat doe ik hier en wie zijn jullie?
De burgemeester legde uit dat vandaag lintjes uitgedeeld worden. Nog steeds niet door dat het over mij ging. Ik dacht nog even.. dan moet het voor Henk Kraaijenbrink zijn.
Mijn associatie met de lintjes is dat deze bedoeld zijn voor mensen die hun hele leven zich hebben ingezet voor de samenleving. Ik ben pas 44 en ben nog lang niet klaar met werken. De gemiddelde lintjesleeftijd is toch ruim boven de 70 jaar, dacht ik. Na ongeveer vier keer dezelfde vraag gesteld te hebben bleek toch echt dat het lintje voor mij was.
DSC01712Vervolgens zei de burgemeester dat het inderdaad ook wel uitzonderlijk was dat ik nog zo jong was, al zoveel had gedaan en ook nog eens een ridderonderscheiding kreeg, dat is nog hoger zei hij, dat krijg je niet zo maar. Hij was zelf ook verrast.
Toen kwamen de emoties, toen had ik dus antwoord op mijn vraag: wat doe ik hier en wat doet Henk hier. Henk was de initiatiefnemer om deze onderscheiding aan te vragen. Hij had het idee al 3 jaar en 1,5 jaar geleden was dit lintje al aangevraagd, een lange en formele procedure. Hoe is het mogelijk. Daarbij was een voorwaarde dat je vooraf echt niets mag weten. En dat is dus gelukt!

Erin geluisd..
Een dagje vrij voor Ferry en mij samen. We werken altijd veel en nemen nooit zómaar een vrije dag. Ik was al verbaasd dat hij enkele maanden geleden een dag vrij wilde plannen. Hij zou wel iets leuks regelen, zei hij. We waren al lange tijd van plan om naar een dagje naar het Safaripark te gaan. Ik vond het wel vreemd, waarom maanden van te voren en dat het op een vrijdag moest, dat kan toch ook gewoon in het weekend. Oké laat ik niet moeilijk doen en gewoon plannen.
Ferry vroeg nog regelmatig of ik de vrijdag nog steeds vrij had gehouden. Dat had ik. Maar toen Ferry donderdag vroeg of híj mocht kiezen wat ík die dag aan zou doen, en dat ik er netjes moest uitzien, toen vond ik dat wel erg vreemd, dat heeft hij nog nooit gedaan. En dat past ook helemaal niet bij Ferry.
Oké, zei hij, ik heb nog een extra verrassing, we gaan eerst nog ergens anders naar toe en ja, er worden ook foto’s gemaakt.  Het duurt maar een half uurtje en daarna gaan we naar het Safaripark. Oké vooruit. Dan neem ik gewoon mijn  tas met mijn spijkerbroek en shirt mee en toen was het goed.

publiek (1)De raadszaal
Na enkele kopjes koffie was het dan zover, wij kregen het sein, dat we met de 2 andere ‘gelukkigen’ en de burgemeester naar beneden liepen naar de grote raadszaal. Dit is echt niks voor mij. Normaal organiseer ík alle verrassingen en bijzondere evenementen. Nu hebben anderen dat gedaan en gaat het om mij. De hele zaal vol en ik moest vooraan zitten. Ik durfde het publiek niet eens aan te kijken. Zoveel mensen die vanuit het hele land hier naar toe gekomen zijn, zo vroeg en zo ver gereisd om naar Bronckhorst te komen. Ik voelde me bezwaard. Ik zat echt te trillen  op mijn stoel. Ik vond het eerst echt vreselijk en ik kon er nog steeds niet echt blij mee zijn, laat staan een lach op mijn gezicht toveren.
De burgemeester begon met de toespraak en deelde de lintjes uit aan de andere twee mensen. Daarna kwam ik, ook ik moest naar voren, alle camera’s en fototoestellen op mijn gericht. Pfoe…. lachen ging nog steeds niet vanzelf. Wat een circus…

proostTe vroeg weggelopen
Toen het officiële deel was afgerond, dacht ik, werden er drankjes uitgedeeld en toen ben ik de zaal in gelopen. Toen ik hoorde dat René Sieders er ook was, ben ik gelijk naar hem toegelopen. Halverwege het gesprek merkte ik dat het eigenlijk nog niet voorbij was. Er werd geproost en ik was al weggelopen…. Ik had eigenlijk nog steeds vooraan moeten zitten aan de grote tafel.  Ik merkte het pas toen ik de beelden op tv voorbij zag komen, dat ik als enige omgedraaid tussen alle mensen stond.. tja niet raar dat ik niets gezien had 😉

DSC01765Bijzonder
Toen het formele deel was afgelopen, werd ik overvallen door de vele ‘oude bekenden’. Zo bijzonder om iedereen weer te zien en te spreken. En zo volgden er nog vele bijzondere ontmoetingen. Zoveel mensen van de afgelopen 20 jaar. Teveel om iedereen in zo’n korte tijd te spreken. Tussendoor stond nog steeds die grote TVGelderland camera voor mijn neus en tig fototoestellen.  Ik heb nog wel een interview gegeven, maar kan het niet eens meer herinneren.

een lintje losDe Gelagkamer
Om alle mensen niet zo maar weer naar huis te laten gaan, was er nog een verrassing. Ferry had een zaaltje geregeld in Hengelo (Gld), om nog even rustig na te praten. Er kwamen nog meer mensen, die er ’s morgens niet bij konden zijn. Tot 14.00 uur nog met iedereen nagepraat en alle verhalen gehoord hoe alles geheim is gehouden. Familie uit Brabant, de theaterspelers van De Firma Zorgbehang en de vele spelleiders van Een Steekje Los?
Wat ik ook zo bijzonder mooi vond, was het originele ontwerp van Jeroen de Jong, de grafisch ontwerper van het spel, die een nieuwe uitgave had gemaakt: Een lintje los, eigenwijs el
Nadat iedereen weg ging om 14.00 uur hebben we nog tot 17.00 uur buiten op het terras gezeten, samen met mijn zussen. Mooi weer en we raakten niet uitgepraat. We waren nog net op tijd om om 18.00 uur tv te gaan kijken, om de reportage van vandaag en gisteren te zien bij Omroep Gelderland. Spannend.

DSC01749Nieuw idee!
Spelenderwijs en met een knipoog… dat is toch mijn manier van leven. De eerste ideëen zijn er al weer.  De foto van mijn lintje, die komt in de nieuwe uitbreidingsset over Stigma. En het mooie ontwerp Een lintje los? krijgt ook zeker nog een vervolg 😉
Laat je verrassen…

 

cadeausBedankt bedankt en nog eens bedankt.
Hoewel ik de eerste uren echt vreselijk vond en het nog steeds niet kon geloven en bevatten, begon het toch langzaam tot me door te dringen. De enorme hoeveelheid mailtjes, sms’jes, facebookberichten, tweets, linkedinreacties, telefoontjes, kaarten, bloemen, cadeautjes en andere verrassingen. Na ongeveer 2 dagen revalideren kan ik het nu ook zeker waarderen. Wat een mega grote verrassing.

Lintje met oorkondeGemeente Bronckhorst
Bedankt voor de gastvrijheid. Als jullie zin hebben in een spelletje en/of een spelenderwijs gesprek om psychische gezondheid bespreekbaar te maken, dan kom ik graag nog een keer terug. Ik weet nu de weg te vinden 😉

 

interview gld Omroep Gelderland
Bedankt voor het maken van de mooie reportage op Gelderland Vandaag. Er is niet alleen een reportage van de huldiging gemaakt. Op woensdag werd ik spontaan gebeld om mee te werken aan een tv opname over stigma en de ggz én over het spel, voor het item Portretten met Passie.  Donderdag zijn er filmopnames gemaakt bij Zorgbelang Gelderland, waarbij er juist veel andere vragen gesteld werden, dan alleen over het spel. Nu begrijp ik het 😉

Henk en RenéVoordragers
Speciale dank aan Ir. Henk Kraaijenbrink (Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa), Ir. René Sieders (SABN), Dr. Greta Noordenbos (Universiteit Leiden), Dr. Eric Verkaar (Zorgbelang Gelderland) en Dr. Peter Goossens (Saxion Lectoraat GGZ Herstelgerichte Zorg en empowerment) voor het indienen van de aanvraag van het lintje en voor alle waardering en het vertrouwen in mij.

 

DSC01763Regie
Ook veel dank aan Alexandra van Wolven en Judith Spanjers voor alle regie achter de schermen, het uitnodigen en informeren van alle mensen voor deze speciale dag. En natuurlijk aan alle mensen die ook in het complot zaten en het geheim zo lang hebben moeten bewaren.

 

bloemenFerry
En tot slot bijzondere dank aan Ferry Hoogveld. Voor alle vele inspanningen achter de schermen en hij had de meest moeilijke opdracht van iedereen om ervoor te zorgen dat ik om 9.15 uur in het gemeentehuis stond, nietsvermoedend én in de juiste kleding ;-).
Ook dat is gelukt!

Voor iedereen een geslaagde dag en achteraf nu ook voor mij.

Speciale acties ZorgSubsidieKalender

zorgsubsidiekalender1

Zojuist heb ik twee mooie aanbiedingen gekregen van de ZorgSubsidieKalender

Aanbieding 1: Jaarabonnement ZorgSubsidieKalender voor € 1,00 (t.w.v. € 749,00)
Als je je voor 28 januari aanmeldt voor mijn cursus Praktijkgericht Fondsenwerven (start 5 februari) ontvang je een jaarabonnement bij de ZorgSubsidieKalender voor € 1,00. Aan dit abonnement zijn wel voorwaarden verbonden.

  • De organisatie richt zich op een goed doel binnen Zorg en/of Welzijn;
  • De organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  • Uit de jaarstukken blijkt dat er geen/onvoldoende financiële middelen zijn om een jaarabonnement te kunnen betalen;
  • De organisatie-begroting bedraagt maximaal € 15.000,-
  • Het abonnement eindigt automatisch op 1 januari 2014, je zit daarna nergens aan vast.

Zorgsubsidiekalender
ZorgSubsidieKalender is actief in de wereld van de fondsenwerving en kan daarin een voorbeeldfunctie vervullen. Ik ben zelf ook docent bij de ZorgSubsidieKalender. Lees hierbij ook het interview dat ik gegeven heb voor de ZorgSubsidieKalender.
Ga je niet starten met de cursus Praktijkgericht Fondsenwerven en/of voldoe je niet aan de voorwaarden zoals deze hierboven genoemd zijn. Dan is er nog een tweede aanbieding van de ZorgSubsidieKalender:

Aanbieding 2: Proefabonnement ZorgSubsidieKalender voor € 149,00
‘Verdwaal’ je in de overload aan subsidie-informatie, ingewikkelde regels en complexe aanvraagformulieren?
ZorgSubsidieKalender biedt alles wat je nodig hebt om subsidies te vinden, succesvol aan te vragen en te verantwoorden. Wil je 3 maanden:

  • 24/7 snel en effectief zoeken in de overzichtelijke database met actuele subsidies en fondsen in Zorg en Welzijn. – Je bent als eerste geïnformeerd, hebt altijd overzicht en je mist nooit een deadline, een geruststellende gedachte.
  • inspirerende artikelen, subsidietips en interviews ontvangen? – Leer alle kneepjes en vermijd de valkuilen van het subsidies en fondsen aanvragen.
  • Je subsidievragen kunnen voorleggen aan een expert? – Zodat je toch verder kunt als je een probleem tegenkomt.

Neem dan een proefabonnement!
Mis niets en blijf actueel geïnformeerd over subsidiedeadlines in Zorg en Welzijn met een abonnement op de ZorgSubsidieKalender. Het proefabonnement gaat in op 1 februari a.s. en eindigt automatisch op 30 april a.s. Je zit daarna nergens aan vast.

Wanneer je voor 26 januari a.s. beslist krijg je een bonus:
Bonus: Quick Scan Projectidee Gratis (t.w.v. € 27,-) Check je projectidee meteen op haalbaarheid in 5 stappen met dit praktische Ebook!

Maak een vliegende start in 2013!
Met dit proefabonnement en het Ebook heb je alle praktische informatie en hulp bij de hand om dit jaar een vliegende start te maken met je innovatieve project ideeën en kun je succesvol subsidie aanvragen.

Investering
Het proefabonnement voor 3 maanden kost € 149 excl. BTW
Wacht niet te lang, aanmelden voor dit proefabonnement kan tot 1 februari a.s.!
Voor ZZP’ers en organisaties met maximaal 10 medewerkers geldt een lager tarief voor het jaarabonnement, neem contact op voor de mogelijkheden via info@zorgsubsidiekalender.nl

Voor meer informatie en aanmelding proefabonnement:
klik hier of mail naar info@zorgsubsidiekalender

Start nieuwe cursus Praktijkgericht Fondsenwerven

Voor een goed idee is altijd geld!
Cursus Praktijkgericht Fondsenwerven

Data: dinsdag 5 februari, 26 februari en 5 maart 2013
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Plaats: Arnhem

Voor wie
Voor iedereen die financiering zoekt voor nieuwe activiteiten en/of projecten in de non-profit sector, zoals gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en vrije tijd.

Praktijkgericht
Een praktijkgerichte cursus, met name gericht op de werving van vermogensfondsen.
* Dag 1: introductie in Fondsenland, de zoektocht naar fondsen, succesfactoren en praktische tips.
* Dag 2: het maken van stappenplan, het schrijven van een projectaanvraag , aangevuld met concrete tips om de kans van slagen te vergroten.
* Dag 3: de begroting en financieringsplan en aandacht voor de verantwoording naar de fondsen.

Wat komt er aan bod?
Alle vragen die je hebt, kun je vooraf, tijdens én na de cursus stellen, hierbij de meest gestelde vragen…
* Hoe weet je nu welke fondsen er zijn?
* Hoe schrijf je een goed projectplan?
* Hoe kun je een aanvraag indienen?
* Wat is belangrijk om juist wel te doen?
* En wat moet je juist niet doen?
* Hoe maak je een begroting?
* Hoeveel geld kun je vragen bij de fondsen?
* En als het geld is toegekend, hoe zit het dan met de verantwoording?

Werkwijze

De cursus bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen. Daarnaast worden er huiswerkopdrachten gegeven. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Vanuit praktijkervaring worden vele concrete voorbeelden en tips gegeven. Na de eerste cursusdag ontvang je een handleiding en na afloop hou ik je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in fondsenland.

Kosten
€ 295 euro (excl btw) voor drie dagdelen, inclusief handleiding en cursusmateriaal

Als je je voor 28 januari aanmeldt voor deze cursus Praktijkgericht Fondsenwerven ontvang je een jaarabonnement bij de ZorgSubsidieKalender (ter waarde van € 749,00) voor € 1,00.
Aan dit abonnement zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier alles over deze actie.

Meer informatie en/of aanmelding
Wil je meer informatie en/of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar info@ervaringskennis.nl of bel 06 51 71 87 83

Eigen ervaring
Deze cursus geef ik reeds 5 jaar en heb ik gebaseerd op ruim 12 jaar ervaring met fondsenwerving. Inmiddels heb ik in de afgelopen 12 jaar nu meer dan 1 miljoen euro ontvangen van vele fondsen om nieuwe projecten en activiteiten te realiseren. Tot nu toe ben ik ook altijd inhoudelijk actief bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten. Bekijk het overzicht van succesvolle projecten die gefinancierd zijn door fondsen en die ik ook zelf heb uitgevoerd (van idee tot realisatie).

Wil je weten hoe anderen deze cursus ervaren hebben, lees dan hier enkele reacties…
De cursus heeft veel inzicht opgeleverd en heel veel weetjes. Door jouw enthousiasme begint het zelfs “leuk” te worden te stoeien met aanvragen! Het feit dat er volop mogelijkheid was om vragen te stellen en er volop uitleg was over projecten waar de cursisten mee bezig waren, maakt dat je veel inzicht krijgt in de materie. De manier waarop jij de stof behandelde maakte dat het niet saai werd. De quiz is heel erg leuk om te doen en maakt de stof gelijk een stuk minder zwaar. Dank voor je enthousiasme en de fantastische manier van “lesgeven”!!!
– Marjon Meijers, Stichting Doe Maar Zo en Culturix, Eindhoven

Ik wilde vooral veel praktische informatie over het aanvragen van fondsen. En dat heb ik meer dan gekregen. Zelfs nog direct toegepast op eigen onderwerpen. Ik vond de cursus ‘precies pas’. Ik kon steeds geconcentreerd blijven en dat terwijl we ‘lange’ middagen maakten. Dat betekent voor mij dat het interessant en boeiend was en dat het goed werd gepresenteerd. Ik vind een spelelement altijd heel goed. Dat ik die nu ook nog gewonnen heb. Het was echt leuk en leerzaam Ellen. Heb je trouwens nog meer cursussen in de aanbieding?
– Sandra Overbeek, Buro Opaal, Utrecht

Ik wil je nogmaals bedanken voor de cursus. Het is namelijk gewoonweg heerlijk om les te krijgen van zo’n goede docent! Voor mij was de cursus als een kado; een ontdekkingstocht door een nieuwe wereld waar we vaardig doorheen geloodst werden. Tegelijkertijd heb je met je enthousiasme, positiviteit en het benadrukken van het gebruiken van je gezonde verstand mij moed en vertrouwen meegegeven om zelf verder te zoeken. Dat is het belangrijkste wat mij gegeven had kunnen worden.
Én veel meer dan ik van een cursus heb durven verwachten: Ik kwam voor een indruk, wat feiten en wat cijfers en kreeg een goede basis én enthousiasme, positiviteit en plezier.
Dank je wel.
– Renée van der Veen, secretaris Anoiksis, Amsterdam