1 miljoen euro voor projecten ‘Hart terug naar de zorg’

FondsNutsOhra‘De zorg verschraalt in toenemende mate, alleen de basiszorg kan nog maar worden gegeven’
‘Er is nauwelijks meer tijd om aandacht aan de mensen te geven’
‘Waar is de compassie en betrokkenheid gebleven’
‘Ik herken me niet meer in mijn functie als zorgverlener’ ….
Deze uitspraken en verzuchtingen horen we de laatste jaren steeds vaker.

Verzakelijkte zorg
De gezondheidszorg heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op efficiëntie, productie en verantwoording. Binnen dit verzakelijkte, bedrijfsmatige klimaat werken betrokken zorgverleners die ervoor hebben gekozen iets te willen betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. Zij willen werken in een omgeving waar zorg en aandacht centraal staan. Dit is wat hen ooit heeft gemotiveerd om voor de zorgverlening te kiezen.

Hart terug naar de zorgMenselijke maat
Het is voor de gezondheidszorg van groot belang dat zorgverleners gemotiveerd zijn. Niet alleen voor hun eigen arbeidssatisfactie, maar vooral omdat zij werken voor vaak kwetsbare mensen die van hen afhankelijk zijn. Respectvolle behandeling, aandacht en af en toe een luisterend oor hebben een positief effect op het welbevinden van de patiënt/cliënt. De roep om meer aandacht voor de menselijke maat wordt luider en er ontstaan initiatieven die bevorderen dat het hart weer terugkomt in de gezondheidszorg.

Openstelling inschrijving op thema ‘hart terug naar de zorg’
In 2012 stelt Fonds NutsOhra 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die tot doel hebben dat het hart terugkomt in de zorg. Dit belangrijke thema ligt in de kern van de doelstellingen van het Fonds. Heb je zo’n initiatief, dien dan een aanvraag in. Het project dient concreet en uitvoerbaar te zijn en tot implementatie te leiden. Projecten die overdraagbaar zijn en een vliegwieleffect hebben, verdienen de voorkeur. Projecten die al gestart zijn of via reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden, niet voor subsidie in aanmerking komen.

De inschrijfperiode is opengesteld tot 1 november 2012.
Aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website http://www.fondsnutsohra.nl Voor de projecten die binnen dit thema worden ingediend, gelden de algemene criteria en behandeltermijnen die ook voor reguliere aanvragen gelden. Indien je financiering zoekt voor een project dat inhoudelijk buiten dit thema valt, maar wel binnen het subsidiebeleid van Fonds NutsOhra kun je daar vanzelfsprekend ook een aanvraag voor indienen.

Tenderinformatie
Voor projecten met een aanvraagbedrag dat hoger ligt dan € 25.000 hanteert Fonds NutsOhra een zogeheten tendersysteem. In 2012 vinden 4 tenders plaats.
Het werken met een tender houdt in dat binnen een bepaalde aanvraagperiode projecten kunnen worden ingediend. Alle projecten die in deze periode zijn binnengekomen, worden vervolgens beoordeeld.
Sluitingsdatum De sluitingsdatum voor de nu lopende tender is 31 augustus 2012 om 24:00 uur.
Project-aanvragen lager dan € 25.000 kun je doorlopend indienen. Maximaal 4 maanden na ontvangst van deze aanvraag krijg je bericht over de toekenning of afwijzing.

Meer informatie: www.fondsnutsohra.nl

Advertentie