AWF Jubileumprijs 25.000 euro

logoAWFHet Antonia Wilhelmina Fonds (Fonds op Naam van het Fonds Psychische Gezondheid) bestaat dit jaar 100 jaar. Om dat te vieren, stelt het Fonds € 25.000 beschikbaar ten behoeve van een Werkplaats die gericht is op het verbeteren van de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB en gedragsproblemen. De uitkomsten van de werkplaats moeten uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van bestaan.
Het Fonds doet dit graag samen met de Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB door tijdens dit congres ‘Met het oog op behandeling 3’ bekend te maken wie het beste idee voor deze Werkplaats heeft ingediend en vervolgens het idee mag gaan uitwerken en uitvoeren.

Criteria voor het indienen van de ideeën:
1. Het idee heeft betrekking op een Werkplaats die de behandeling en/of begeleiding van mensen met een LVB en gedragsproblemen verbetert en daardoor ook hun kwaliteit van bestaan.
2. Iedereen kan een idee indienen, maar er moet wel een praktijkorganisatie nauw bij betrokken zijn. De subsidie wordt toegekend aan een rechtspersoon.
3. De Werkplaats richt zich op kennisontwikkeling die direct en breed toepasbaar is in de praktijk.
4. De Werkplaats levert dus een concreet product op in de vorm van een methodiekbeschrijving, handleiding, website e.d. die ook door andere organisaties gebruikt
kan worden.
5. Bij de ontwikkeling van de producten worden deskundigen uit de praktijk betrokken, waar mogelijk aangevuld met ervaringsdeskundigen.
6. De Werkplaats is nog niet gestart en wordt bij voorkeur binnen een jaar afgerond.
7. Het Antonia Wilhelmina Fonds stelt voor de Werkplaats € 25.000 beschikbaar.
Wanneer voor de realisatie van de Werkplaats meer financiële middelen nodig zijn, moeten die door de eigen organisatie worden gefinancierd.

Procedure voor het indienen ideeën:
• Geef in maximaal 1000 woorden een heldere beschrijving van het idee en verwerk daarin: het probleem of de aanleiding voor het idee/werkplaats; een korte uitwerking van het idee en het doel; het beoogde eindproduct; de planning; begroting; betrokken organisatie(s); en ideeën voor de verspreiding/implementatie van de beoogde uitkomsten.
• Mail het idee uiterlijk 15 september 2013 naar Ben Roelands B.Roelands@fondspsychischegezondheid.nl
• Alle ideeën die voldoen aan de criteria worden voorgelegd aan een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Borg, VOBC, Landelijk Kenniscentrum LVB en Fonds Psychische Gezondheid.
• De drie beste ideeën worden uitgenodigd om het idee voor de Werkplaats verder uit te werken in een concreter projectvoorstel van maximaal 2.500 woorden (uiterste indiendatum 1 november 2013).
• De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres ’Met het oog op behandeling 3’ op 14 november 2013. Met deze winnaar worden verdere afspraken gemaakt over de toekenning en uitvoering van het project

Voor meer informatie kijk op http://www.psychischegezondheid.nl/page/166/antonia-wilhelmina-fonds.html

Advertentie

Movisie Participatieprijs 2013

Movisie jongerenparticipatie 2013MOVISIE Participatieprijs 2013: jongerenparticipatie
Maatschappelijk actieve jongeren ‘doen hun ding’ in eigen projecten, in netwerken en organisaties. Hun vrijwillige inzet en participatie is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving. Jongeren staan daarom centraal bij de MOVISIE Participatieprijs 2013. Een jury nomineert de beste projecten en het winnende project krijgt op 8 november 2500 euro.

Voor deze prijs verzamelen we inspirerende aanpakken en praktijken die de meerwaarde en kracht van de maatschappelijke inzet van jongeren (12-30 jaar) zichtbaar maken. Iedereen kan meedoen: (vrijwilligers)organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, jongeren of hun ouders. Een jury bekroont in november de beste projecten. Meld uw project aan of verspreid deze flyer in uw netwerk.

Projecten participatieprijs: wat zoeken we?
We zoeken projecten voor jongens én meiden, laag- én hoogopgeleid, met een fysieke of verstandelijke beperking, hetero en LHBT, en jongeren van elke culturele en religieuze achtergrond. Projecten die de maatschappelijke inzet van jongeren versterken. Die die meer jongeren verleiden en activeren om maatschappelijke actief te worden, en daarmee een onbenut potentieel aanboren. Projecten die inzetten op thema’s als wijkgericht, cultuur, gezondheid/jeugdzorg, arbeidsparticipatie, onderwijs en ontwikkeling, politiek, sport, competentie- en talentontwikkeling, of weerbaarheid. Projecten, tenslotte, waar de inzet voor en door jongeren zichtbaar is.

Wat zijn de prijzen?
Begin oktober maken we een longlist van 25 projecten bekend. De jury nomineert daarna drie projecten. Die drie ontvangen allemaal een geldprijs. De winnaar krijgt 2500 euro en de andere twee genomineerde projecten ieder 500 euro. Dat geld kunnen ze in hun project steken. De jury kan ook aanmoedigingsprijzen en eervolle vermeldingen geven. Maar wat voor prijzen dat zijn en wie die gaan winnen, wordt pas bekend tijdens de uitreiking op 8 november in Utrecht. Kom dus naar de uitreiking en laat je verrassen!

Wie kunnen een project aanmelden?
Maatschappelijke organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, maar ook het algemene publiek. Iedereen kan een project voordragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2013. Meld uw favoriete project nu aan! Inschrijven kan tot 15 september 2013.

Wie zitten er in de jury?
Hans Spekman, partijvoorzitter van de PvdA, is de juryvoorzitter van de MOVISIE Participatieprijs 2013. De andere juryleden zijn Fairouz Kaddour, zelfstandig onderzoeker en maatschappelijk ondernemer; Bonita Kleefkens, hoofd Algemeen Jeugdbeleid  Ministerie van VWS; Jaap Smit, voorzitter CNV; Ankie Verlaan, directeur De Ontmoeting en lid Raad van Toezicht bij Hogeschool Rotterdam; en Simone Kortbeek, directeur MOVISIE.

Criteria MOVISIE Participatieprijs
Het project:
• draagt bij aan participatie van de jongeren zelf;
• ontwikkelt de talenten van jongeren;
• maakt zichtbaar wat het nut en rendement van de inzet van de jongeren is;
• brengt de jongeren zélf op positieve ideeën en stimuleert hen tot activiteiten;
• is voor en door jongeren (12-30 jaar);
• is creatief en innovatief;
• is makkelijk overdraagbaar;
• heeft een positieve balans tussen kosten en baten;
• bestaat al en heeft zich bewezen.
Het project hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen.

Doel Participatieprijs: zichtbaar maken succesvolle aanpakken
De MOVISIE Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. Door middel van deze prijsvraag verzamelen we succesvolle, effectieve aanpakken. Deze verspreiden we vervolgens weer verder via bijvoorbeeld onze website. In 2012 is de prijs voor het eerst uitgereikt. Het motto was ‘Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan!’ Er dongen 83 projecten mee naar de prijs. Winnaar van de eerste MOVISIE Participatieprijs werd Dutch Career Cup van Stichting Life Goals.

Jongeren en vrijwilligerswerk
Steeds meer jongeren zetten zich vrijwillig in voor de samenleving. Uit onderzoek van het SCP (2011) blijkt dat ruim 40% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar vrijwilligerswerk doet. Deze maatschappelijk actieve jongeren zetten zich in binnen eigen projecten, netwerken en organisaties. Ze doen boodschappen voor een oude buurvrouw of helpen een gezin dat tijdelijk hulp nodig heeft. Ook door het doen van een maatschappelijke stage doen jongeren, tijdens hun schooltijd, ervaring op in het vrijwilligerswerk en leveren op die manier een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

MOVISIE en jongeren
Sinds de oprichting van MOVISIE in 2007 stimuleren en ondersteunen we de participatie van jongeren. Dat doen we met succesvolle projecten, zoals de Maatschappelijke Stage, de MAS Sensation Awards, Peer2Peer, WE CAN Young, Benzies&Batchies, Diversity Day NL, Your Right 2Choose!, & JOY, Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, Doe je mee, en Iedereenisanders.nl, de nieuwe website voor LHBT-jongeren. Al deze activiteiten zetten we op en voeren we uit voor én samen met jongeren zelf. Rondom deze projecten hebben we actieve netwerken opgebouwd met organisaties die zelf ook maatschappelijke activiteiten uitvoeren voor en met jongeren. We werken onder meer samen met De Slinger Jong, Maroc.nl, Van Harte Resto, Streetcornerwork Amsterdam, FunX, stichting Ishan, Argan, Plattelandsjongeren.nl, en ROC Asa.

thOrganisatie
De organisatie van de Participatieprijs 2013 is in handen van MOVISIE. Wij werken daarbij samen met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In de adviesgroep zijn o.a. vertegenwoordigd  Hogeschool Utrecht, Jong, Frisse Blikken, NJi, De Slinger Jongeren, BVjong, MBO Utrecht (ROC), Revalidatiefonds, NSGK, Universiteit Utrecht, Philips NV, ROC Midden Nederland, Albert Heijn NV, NJR, UWV en de Gemeente Westervoort.

Voor meer info kijk op http://www.movisie.nl/artikel/movisie-participatieprijs-2013-jongerenparticipatie

Wil je ook spelleider worden?

voor iedereen een spelkofferWe hebben inmiddels 18 spelleiders bij het Team Een Steekje Los? De spelleiders komen uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. We zijn nu op zoek naar spelleiders uit de andere provincies. Kom je uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland of Noord-Holland? Meld je dan aan voor de spelleiderstraining. Ook als je uit andere regio’s komt, ben je natuurlijk van harte welkom!

kennismakingWil je ook spelleider worden?
Om spelleider te worden van het team van ‘Een Steekje Los?’ willen we zoveel mogelijk kennis en vaardigheden overdragen om het spel voor diverse doelgroepen en op verschillende manieren in te kunnen zetten. Hiervoor dien je een training te volgen die bestaat uit vier dagen.
In het voorjaar was de training in Arnhem en in het najaar in Tilburg. Hierbij de data voor de komende training.

speltrainers Wobke en DoorData trainingsdagen: van 10.00 – 16.00 uur
Dinsdag 10 september 2013 – introductiedag
Dinsdag 1 oktober 2013 – spelleidersvaardigheden
Dinsdag 29 oktober 2013- spelvariaties voor grote groepen
Dinsdag 26 november 2013 – praktijkopdracht

Waar: bij Zorgbelang Brabant in Tilburg
Voor wie: ervaringsdeskundigen, studenten, docenten, hulpverleners, coaches en belangstellenden
Door wie: Door Hooijer, Wobke Kotterer , Ellen Spanjers

programma dag 4Wil je meer weten over de procedure voor spelleiders,
Wil je weten wat wij jou te bieden hebben?
Wil je weten wat wij van jou verwachten?
Lees hier verder voor alle informatie.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier spelleiders

Nieuwsgierig naar de ervaringen van Wenda over deze training? 
Lwendaeerzaam, confronterend en gezellig
Vier keer ben ik op vrijdag naar Arnhem geweest. Vier keer leerzame, confronterende en vooral gezellige dagen. Leerzaam om te ervaren hoe waardevol je het spel telkens weer kunt inzetten. Confronterend omdat het me telkens weer deed beseffen hoe fijn het is om met mensen in gesprek te zijn over kwaliteit van leven en psychische kwetsbaarheid. . Gezellig omdat er tijdens het oefenen naast goede gesprekken ook heel veel wordt gelachen en je absoluut je zelf mag en kan zijn.

 spelen en oefenenVariaties, oefenen en feedback
De trainingsdagen waren goed opgezet. Ik heb geleerd hoe je het spel met diverse varianten kunt gebruiken. Ik heb door veel te doen, ervaren hoe het is om het spel te leiden en kreeg daarbij bruikbare feedback. We hebben geoefend met lastige situaties. Hoe reageer je als iemand opeens niet meer mee wil doen? Hoe betrek je iedereen er telkens weer bij? Ook het oefenen in een informatiestand was leerzaam. Hoe deal je ermee als er opeens heel veel mensen bij je komen staan? Of wanneer iemand heel lang met je in gesprek wil blijven?

publieksdag borderline 1Oefenen in de praktijk
Ik heb ervaren door de verplichte drie keer mee te gaan op locatie, hoe fantastisch het spel is. Op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onbekende mensen worden snel vertrouwd. Je hoeft totaal niet over hulpverleningsvaardigheden te beschikken om het spel te leiden. In tegendeel het is niet de bedoeling, omdat je uit eigen ervaring weet dat je daar niet altijd op zit te wachten. Op een gelijkwaardige manier met mensen praten, herkenning geven en ervaringen uitwisselen is de kracht van het spel.


Nieuwe spelleiders 13 mei 2013Sterker, wijzer en rijker

Dat ik hiervoor vier keer vanuit Friesland naar Arnhem moest heeft mij nooit belemmerd. Ik voelde me zoveel sterker, wijzer en rijker na elke trainingsdag, dat ik mij alweer verheugde op de volgende. Ik draag dus graag mijn steentje bij om de olievlek van het spel Een Steekje Los?, voort te duwen naar het noorden.
– Wenda –

Deze informatie is afkomstig van de nieuwsbrief van 12 augustus van Een Steekje Los?
Bekijk hier de hele nieuwsbrief.
Wil je voortaan automatisch de nieuwsbrief ontvangen, schrijf je dan in via www.eigenwijsspel.nl
Of volg het laatste dagelijkse nieuws op www.facebook.com/eigenwijsspel of via www.twitter.com/eensteekjelos

Graag tot ziens bij de spelleiderstraining in Tilburg!

Nieuw: Interactief Trainen

interactief trainenInteractief Trainen, een spontaan idee is nu gerealiseerd.
Interactief Trainen is een samenwerking tussen Helga van de Sanden en Ellen Spanjers. Een spontaan idee, ontstaan tijdens de opleiding bij de Academie voor Innovatief Trainen in Arnhem.

We kwamen er achter dat we in ons werk, allebei veel aandacht hebben voor mensen die ‘anders zijn’. Helga heeft 2 kinderboeken geschreven over sociaal emotioneel gedrag van kinderen naar kinderen. Ellen heeft een educatief bordspel ontwikkeld, om spelenderwijs in gesprek te gaan over psychische gezondheid kwaliteit van leven.

We hebben beiden een totaal verschillende achtergrond, we werken en denken vanuit een andere focus, drijfveer en kleur. We merkten dat we door onze verschillende manier van denken en werken, elkaar juist goed kunnen aanvullen.  Juist deze diversiteit maakt dat we elkaar versterken. Verschillend of anders zijn, geeft juist dynamiek en kracht als je elkaar begrijpt zonder oordeel. We willen nu ook anderen laten ervaren dat je samen het verschil maakt.

De eerste training die we gaan geven is: Samen verschil maken, de kracht van jouw kleur.
Donderdag 19 september is de try-out van deze training.

Doel van de training is dat je gaat zien en ervaren dat ieder mens anders is en anders reageert. Je leert elkaar beter te begrijpen, waardoor je prettiger kunt samenwerken in een team. Je leert je eigen drijfveren en kwaliteiten kennen en je leert hoe je de krachten kunt bundelen, met als doel efficiënter samenwerken. Een interactieve dynamische én verrassende training, die je veel inzicht geeft in jezelf én in anderen.

Lees er alles over op deze nieuwe site Interactief Trainen
of volg ons via twitter @interactiever
Alle vragen en suggesties zijn van harte welkom!

Graag tot ziens bij Interactief Trainen

Niek de Jongprijs 2013 10.000 euro

Vooraankondiging_Niek_de_Jong_Prijs_2013Wie in 2011 of 2012 een Nederlands innovatief zorgproject bekendheid heeft gegeven via de media, kan in aanmerking komen voor de Niek de Jong Prijs 2013, met als hoofdprijs 10.000 euro.

De Niek de Jong Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt en is een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De laatste organisatie stelt de prijzen beschikbaar. Naast de hoofdprijs zijn er ook nog eens vier prijzen van elk 2.500 euro te winnen.

Voorwaarden voor deelname:

  • De prijzen zijn bestemd voor personen, organisaties of instellingen die een Nederlands innovatief zorgproject op een uitzonderlijk positieve manier in de media hebben belicht. Dat kan een regionaal of landelijk project zijn.
  • Het project moet ten dienste staan van bijvoorbeeld patiënten, patiëntengroepen of preventie.
  • Ook is voorwaarde dat anderen het kunnen het kopiëren. Met andere woorden: het verdient navolging.
  • Een ander belangrijk criterium is volgens jurysecretaris Loek Caubo de bijdrage van het project aan imagoverbetering: “De gezondheidszorg komt de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws. De projecten waarnaar wij op zoek zijn, dragen juist bij aan de positieve beeldvorming van de zorg. Het project lost bijvoorbeeld een kwaliteits- of capaciteitsprobleem op of biedt een oplossing voor een financierings- of organisatieprobleem.”
  • Ook is het van belang dat het project aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd

Aanmelden voor 1 september.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kiest vijf genomineerden uit. Op 28 november reikt ZN-voorzitter André Rouvoet de prijs uit op het kantoor van ZN in Zeist.

Inschrijfformulier Niek de Jong Prijs 2013
Lees het volledig persbericht van Zorgverzekeraars Nederland

logo ZNnaamloos