Roos van Elisabeth Prijs 2013

elisabethfondsJaarlijks reikt het Elisabethfonds in november de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit.
De ‘Roos van Elisabeth’ bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie en rehabilitatie van (ex-)psychiatrische patiënten in Overijssel.

De ‘Roos van Elisabeth’ wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie: – die op professionele basis heeft bijgedragen aan de reïntegratie van de doelgroep; – die zich op vrijwillige basis succesvol heeft ingespannen voor de maatschappelijke integratie van (ex-)psychiatrische patiënten; – die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Winnaars worden op dinsdag 19 november 2013 bekend gemaakt (locatie: Dimence te Deventer). Alle genomineerden worden uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst waar de Roos en de prijzen worden uitgereikt. Aanmelden voor 15 september. Bekijk alle criteria en meer informatie  op http://www.st-elisabethfonds.nl/roos-van-elisabeth

Even een terugblik naar vorig jaar…
Vorig jaar was het spelleidersteam van Een Steekje Los? de winnaar van de Roos van Elisabeth.

Roos van ElisabethMaandag 19 november 2012 was de uitreiking van de De Roos van Elisabeth, deze is voor de 20e keer uitgereikt bij Dimence in Deventer. Een prijs voor initiatieven die ten goede komen aan psychiatrisch patiënten in Overijssel. De Roos van Elisabeth wil op een positieve manier psychiatrie onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken.

Vrijwilligersprijs voor ‘Een Steekje los?’
De vrijwilligersprijs is voor het bordspel ‘Een Steekje Los’, dat het taboe om over psychiatrische aandoeningen te praten wil doorbreken. Het spel kan gespeeld worden op scholen en bij bedrijven, maar ook met vrienden of familie. Vrijwilligers, allemaal ervaringsdeskundigen op gebied van psychiatrische aandoeningen, begeleiden het spel. Bekijk het volledige Juryrapport Roos van Elisabeth 2012

We waren wel erg verrast, het waren namelijk allemaal erg mooie en goede projecten die genomineerd waren. En ja, we hadden al 2 andere prijzen gewonnen deze week, dan zou het bijzonder zijn, dat we nu weer zouden winnen. Het was spannend, maar… wederom met de ontknoping, dat we weer met het hele spelleidersteam op het podium stonden. In deze nieuwsbrief kun je alles lezen over deze drie gewonnen prijzen.

Op RTVOost is ook aandacht besteed aan de Roos van Elisabeth, inclusief een leuk filmpje van de spelleiders in actie.
Lees het artikel en bekijk het filmpje via deze link http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=152885
Ook Sax.nu heeft aandacht besteed aan de prijs, bekijk het artikel.

Dit was niet de eerste keer om deze prijs te winnen. In 2009 heeft De Firma Zorgbehang ook de Roos van Elisabeth gewonnen.

uitreiking van de Roos vanElisabeth Theatergroep Zorgbehang klConclusie van de jury was: De Firma Zorgbehang levert een laagdrempelige, humoristische, praktijkgerichte, taboedoorbrekende en interactieve bijdrage aan het bespreekbaar maken van de beeldvorming over de ggz. Bekijk hier het volledige Juryrapport De Firma Zorgbehang Roos 2009 

Dit was ook een project dat ik vanuit Zorgbelang Gelderland heb opgezet.
Erg leuk en bijzonder om binnen drie jaar twee keer deze prijs te ontvangen.

Meedoen aan prijzen levert dus ook altijd extra media aandacht op voor het project.
Daarom is mijn advies ook altijd: doe mee met prijsvragen, hiermee kun je altijd veel extra aandacht krijgen voor jouw project of initiatief.
Dus, ken je een goed project of initiatief die dit jaar de Roos van Elisabeth verdiend?
Stuur dan voor 15 september jouw voordracht in via www.st-elisabethfonds.nl

AWF Jubileumprijs 25.000 euro

logoAWFHet Antonia Wilhelmina Fonds (Fonds op Naam van het Fonds Psychische Gezondheid) bestaat dit jaar 100 jaar. Om dat te vieren, stelt het Fonds € 25.000 beschikbaar ten behoeve van een Werkplaats die gericht is op het verbeteren van de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB en gedragsproblemen. De uitkomsten van de werkplaats moeten uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van bestaan.
Het Fonds doet dit graag samen met de Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB door tijdens dit congres ‘Met het oog op behandeling 3’ bekend te maken wie het beste idee voor deze Werkplaats heeft ingediend en vervolgens het idee mag gaan uitwerken en uitvoeren.

Criteria voor het indienen van de ideeën:
1. Het idee heeft betrekking op een Werkplaats die de behandeling en/of begeleiding van mensen met een LVB en gedragsproblemen verbetert en daardoor ook hun kwaliteit van bestaan.
2. Iedereen kan een idee indienen, maar er moet wel een praktijkorganisatie nauw bij betrokken zijn. De subsidie wordt toegekend aan een rechtspersoon.
3. De Werkplaats richt zich op kennisontwikkeling die direct en breed toepasbaar is in de praktijk.
4. De Werkplaats levert dus een concreet product op in de vorm van een methodiekbeschrijving, handleiding, website e.d. die ook door andere organisaties gebruikt
kan worden.
5. Bij de ontwikkeling van de producten worden deskundigen uit de praktijk betrokken, waar mogelijk aangevuld met ervaringsdeskundigen.
6. De Werkplaats is nog niet gestart en wordt bij voorkeur binnen een jaar afgerond.
7. Het Antonia Wilhelmina Fonds stelt voor de Werkplaats € 25.000 beschikbaar.
Wanneer voor de realisatie van de Werkplaats meer financiële middelen nodig zijn, moeten die door de eigen organisatie worden gefinancierd.

Procedure voor het indienen ideeën:
• Geef in maximaal 1000 woorden een heldere beschrijving van het idee en verwerk daarin: het probleem of de aanleiding voor het idee/werkplaats; een korte uitwerking van het idee en het doel; het beoogde eindproduct; de planning; begroting; betrokken organisatie(s); en ideeën voor de verspreiding/implementatie van de beoogde uitkomsten.
• Mail het idee uiterlijk 15 september 2013 naar Ben Roelands B.Roelands@fondspsychischegezondheid.nl
• Alle ideeën die voldoen aan de criteria worden voorgelegd aan een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Borg, VOBC, Landelijk Kenniscentrum LVB en Fonds Psychische Gezondheid.
• De drie beste ideeën worden uitgenodigd om het idee voor de Werkplaats verder uit te werken in een concreter projectvoorstel van maximaal 2.500 woorden (uiterste indiendatum 1 november 2013).
• De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres ’Met het oog op behandeling 3’ op 14 november 2013. Met deze winnaar worden verdere afspraken gemaakt over de toekenning en uitvoering van het project

Voor meer informatie kijk op http://www.psychischegezondheid.nl/page/166/antonia-wilhelmina-fonds.html

Movisie Participatieprijs 2013

Movisie jongerenparticipatie 2013MOVISIE Participatieprijs 2013: jongerenparticipatie
Maatschappelijk actieve jongeren ‘doen hun ding’ in eigen projecten, in netwerken en organisaties. Hun vrijwillige inzet en participatie is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving. Jongeren staan daarom centraal bij de MOVISIE Participatieprijs 2013. Een jury nomineert de beste projecten en het winnende project krijgt op 8 november 2500 euro.

Voor deze prijs verzamelen we inspirerende aanpakken en praktijken die de meerwaarde en kracht van de maatschappelijke inzet van jongeren (12-30 jaar) zichtbaar maken. Iedereen kan meedoen: (vrijwilligers)organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, jongeren of hun ouders. Een jury bekroont in november de beste projecten. Meld uw project aan of verspreid deze flyer in uw netwerk.

Projecten participatieprijs: wat zoeken we?
We zoeken projecten voor jongens én meiden, laag- én hoogopgeleid, met een fysieke of verstandelijke beperking, hetero en LHBT, en jongeren van elke culturele en religieuze achtergrond. Projecten die de maatschappelijke inzet van jongeren versterken. Die die meer jongeren verleiden en activeren om maatschappelijke actief te worden, en daarmee een onbenut potentieel aanboren. Projecten die inzetten op thema’s als wijkgericht, cultuur, gezondheid/jeugdzorg, arbeidsparticipatie, onderwijs en ontwikkeling, politiek, sport, competentie- en talentontwikkeling, of weerbaarheid. Projecten, tenslotte, waar de inzet voor en door jongeren zichtbaar is.

Wat zijn de prijzen?
Begin oktober maken we een longlist van 25 projecten bekend. De jury nomineert daarna drie projecten. Die drie ontvangen allemaal een geldprijs. De winnaar krijgt 2500 euro en de andere twee genomineerde projecten ieder 500 euro. Dat geld kunnen ze in hun project steken. De jury kan ook aanmoedigingsprijzen en eervolle vermeldingen geven. Maar wat voor prijzen dat zijn en wie die gaan winnen, wordt pas bekend tijdens de uitreiking op 8 november in Utrecht. Kom dus naar de uitreiking en laat je verrassen!

Wie kunnen een project aanmelden?
Maatschappelijke organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, maar ook het algemene publiek. Iedereen kan een project voordragen voor de MOVISIE Participatieprijs 2013. Meld uw favoriete project nu aan! Inschrijven kan tot 15 september 2013.

Wie zitten er in de jury?
Hans Spekman, partijvoorzitter van de PvdA, is de juryvoorzitter van de MOVISIE Participatieprijs 2013. De andere juryleden zijn Fairouz Kaddour, zelfstandig onderzoeker en maatschappelijk ondernemer; Bonita Kleefkens, hoofd Algemeen Jeugdbeleid  Ministerie van VWS; Jaap Smit, voorzitter CNV; Ankie Verlaan, directeur De Ontmoeting en lid Raad van Toezicht bij Hogeschool Rotterdam; en Simone Kortbeek, directeur MOVISIE.

Criteria MOVISIE Participatieprijs
Het project:
• draagt bij aan participatie van de jongeren zelf;
• ontwikkelt de talenten van jongeren;
• maakt zichtbaar wat het nut en rendement van de inzet van de jongeren is;
• brengt de jongeren zélf op positieve ideeën en stimuleert hen tot activiteiten;
• is voor en door jongeren (12-30 jaar);
• is creatief en innovatief;
• is makkelijk overdraagbaar;
• heeft een positieve balans tussen kosten en baten;
• bestaat al en heeft zich bewezen.
Het project hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen.

Doel Participatieprijs: zichtbaar maken succesvolle aanpakken
De MOVISIE Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. Door middel van deze prijsvraag verzamelen we succesvolle, effectieve aanpakken. Deze verspreiden we vervolgens weer verder via bijvoorbeeld onze website. In 2012 is de prijs voor het eerst uitgereikt. Het motto was ‘Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan!’ Er dongen 83 projecten mee naar de prijs. Winnaar van de eerste MOVISIE Participatieprijs werd Dutch Career Cup van Stichting Life Goals.

Jongeren en vrijwilligerswerk
Steeds meer jongeren zetten zich vrijwillig in voor de samenleving. Uit onderzoek van het SCP (2011) blijkt dat ruim 40% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar vrijwilligerswerk doet. Deze maatschappelijk actieve jongeren zetten zich in binnen eigen projecten, netwerken en organisaties. Ze doen boodschappen voor een oude buurvrouw of helpen een gezin dat tijdelijk hulp nodig heeft. Ook door het doen van een maatschappelijke stage doen jongeren, tijdens hun schooltijd, ervaring op in het vrijwilligerswerk en leveren op die manier een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

MOVISIE en jongeren
Sinds de oprichting van MOVISIE in 2007 stimuleren en ondersteunen we de participatie van jongeren. Dat doen we met succesvolle projecten, zoals de Maatschappelijke Stage, de MAS Sensation Awards, Peer2Peer, WE CAN Young, Benzies&Batchies, Diversity Day NL, Your Right 2Choose!, & JOY, Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, Doe je mee, en Iedereenisanders.nl, de nieuwe website voor LHBT-jongeren. Al deze activiteiten zetten we op en voeren we uit voor én samen met jongeren zelf. Rondom deze projecten hebben we actieve netwerken opgebouwd met organisaties die zelf ook maatschappelijke activiteiten uitvoeren voor en met jongeren. We werken onder meer samen met De Slinger Jong, Maroc.nl, Van Harte Resto, Streetcornerwork Amsterdam, FunX, stichting Ishan, Argan, Plattelandsjongeren.nl, en ROC Asa.

thOrganisatie
De organisatie van de Participatieprijs 2013 is in handen van MOVISIE. Wij werken daarbij samen met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In de adviesgroep zijn o.a. vertegenwoordigd  Hogeschool Utrecht, Jong, Frisse Blikken, NJi, De Slinger Jongeren, BVjong, MBO Utrecht (ROC), Revalidatiefonds, NSGK, Universiteit Utrecht, Philips NV, ROC Midden Nederland, Albert Heijn NV, NJR, UWV en de Gemeente Westervoort.

Voor meer info kijk op http://www.movisie.nl/artikel/movisie-participatieprijs-2013-jongerenparticipatie

Niek de Jongprijs 2013 10.000 euro

Vooraankondiging_Niek_de_Jong_Prijs_2013Wie in 2011 of 2012 een Nederlands innovatief zorgproject bekendheid heeft gegeven via de media, kan in aanmerking komen voor de Niek de Jong Prijs 2013, met als hoofdprijs 10.000 euro.

De Niek de Jong Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt en is een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De laatste organisatie stelt de prijzen beschikbaar. Naast de hoofdprijs zijn er ook nog eens vier prijzen van elk 2.500 euro te winnen.

Voorwaarden voor deelname:

  • De prijzen zijn bestemd voor personen, organisaties of instellingen die een Nederlands innovatief zorgproject op een uitzonderlijk positieve manier in de media hebben belicht. Dat kan een regionaal of landelijk project zijn.
  • Het project moet ten dienste staan van bijvoorbeeld patiënten, patiëntengroepen of preventie.
  • Ook is voorwaarde dat anderen het kunnen het kopiëren. Met andere woorden: het verdient navolging.
  • Een ander belangrijk criterium is volgens jurysecretaris Loek Caubo de bijdrage van het project aan imagoverbetering: “De gezondheidszorg komt de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws. De projecten waarnaar wij op zoek zijn, dragen juist bij aan de positieve beeldvorming van de zorg. Het project lost bijvoorbeeld een kwaliteits- of capaciteitsprobleem op of biedt een oplossing voor een financierings- of organisatieprobleem.”
  • Ook is het van belang dat het project aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd

Aanmelden voor 1 september.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kiest vijf genomineerden uit. Op 28 november reikt ZN-voorzitter André Rouvoet de prijs uit op het kantoor van ZN in Zeist.

Inschrijfformulier Niek de Jong Prijs 2013
Lees het volledig persbericht van Zorgverzekeraars Nederland

logo ZNnaamloos

Stem je ook op Jochem van Gelder en Een Steekje Los?

stichting specsavers steunt logoEen Steekje Los? is dit jaar het goede doel van Stichting Specsavers Steunt in Arnhem. Nu werden wij verrast met nog een extra actie om meer publiciteit te krijgen voor ons project.
Wij kunnen Jochem van Gelder winnen, als ambassadeur op woensdag 19 juni. Maar daar moeten we wel iets voor doen, namelijk het verzamelen van zoveel mogelijk stemmen.

jochem van gelderOns idee en onze motivatie om te winnen: Een andere kijk op de psychiatrie, samen met de grootste praatjesmaker van Nederland: Jochem van Gelder. Op 19 juni gaan we spelenderwijs in gesprek over psychische gezondheid én kwaliteit van leven, met diepgang en met humor. Samen met Jochem van Gelder en het spelleidersteam gaan we een te gek promofilmpje maken van het spel Een Steekje Los?
Kijk ook eens door ’n andere bril, van Specsavers natuurlijk!

Eensteekjelosbril 2 klHelp je mee stemmen?
Stemmen kan elke dag t/m 31 mei 17.00 uur. Ga naar www.wineenambassadeur.nl Ga naar Jochem van Gelder.
Geef 5 munten aan Een Steekje Los. Dan heb je nog 5 munten over, geef deze aan één of meerdere projecten. Let op: als je de eerste keer stemt, is je stem pas geldig, als je de activeringslink in je mailadres hebt aangeklikt. Deze mail kan ook in je SPAM mail terecht komen, controleer dus ook je ongewenste mail. Doe je dit niet, dan wordt je stem niet meegerekend, dat zou erg jammer zijn.

specsavers logoTop 3
Belangrijk is dat we in de top 3 terecht komen. Specsavers kiest dan de winnaar. We hoeven dus niet nr 1 te worden, nr 2 of 3 is ook goed. De winnaar wint Jochem van Gelder, de andere 2 krijgen een advertentiecampagne, ook prima!

logoSteekjeLos-1We staan al sinds de eerste week van mei 2013 in de top 3. Heel erg mooi! Iedereen enorm bedankt voor alle stemmen die we al hebben gehad én voor de stemmen die we nog gaan ontvangen in de komende weken. Als je je stem hebt uitgebracht, kun je dit ook via twitter en facebook laten weten, zodat mensen uit jouw netwerk attent gemaakt worden om ook te stemmen.

Extra Tip
Je kunt elke dag stemmen met 1 mailadres. Je kunt elke dag met max 20 mailadressen per IP adres stemmen. Alvast bedankt!