Start nieuwe cursus Praktijkgericht Fondsenwerven

Voor een goed idee is altijd geld!
Cursus Praktijkgericht Fondsenwerven

Data: dinsdag 5 februari, 26 februari en 5 maart 2013
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Plaats: Arnhem

Voor wie
Voor iedereen die financiering zoekt voor nieuwe activiteiten en/of projecten in de non-profit sector, zoals gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en vrije tijd.

Praktijkgericht
Een praktijkgerichte cursus, met name gericht op de werving van vermogensfondsen.
* Dag 1: introductie in Fondsenland, de zoektocht naar fondsen, succesfactoren en praktische tips.
* Dag 2: het maken van stappenplan, het schrijven van een projectaanvraag , aangevuld met concrete tips om de kans van slagen te vergroten.
* Dag 3: de begroting en financieringsplan en aandacht voor de verantwoording naar de fondsen.

Wat komt er aan bod?
Alle vragen die je hebt, kun je vooraf, tijdens én na de cursus stellen, hierbij de meest gestelde vragen…
* Hoe weet je nu welke fondsen er zijn?
* Hoe schrijf je een goed projectplan?
* Hoe kun je een aanvraag indienen?
* Wat is belangrijk om juist wel te doen?
* En wat moet je juist niet doen?
* Hoe maak je een begroting?
* Hoeveel geld kun je vragen bij de fondsen?
* En als het geld is toegekend, hoe zit het dan met de verantwoording?

Werkwijze

De cursus bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen. Daarnaast worden er huiswerkopdrachten gegeven. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Vanuit praktijkervaring worden vele concrete voorbeelden en tips gegeven. Na de eerste cursusdag ontvang je een handleiding en na afloop hou ik je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in fondsenland.

Kosten
€ 295 euro (excl btw) voor drie dagdelen, inclusief handleiding en cursusmateriaal

Als je je voor 28 januari aanmeldt voor deze cursus Praktijkgericht Fondsenwerven ontvang je een jaarabonnement bij de ZorgSubsidieKalender (ter waarde van € 749,00) voor € 1,00.
Aan dit abonnement zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier alles over deze actie.

Meer informatie en/of aanmelding
Wil je meer informatie en/of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar info@ervaringskennis.nl of bel 06 51 71 87 83

Eigen ervaring
Deze cursus geef ik reeds 5 jaar en heb ik gebaseerd op ruim 12 jaar ervaring met fondsenwerving. Inmiddels heb ik in de afgelopen 12 jaar nu meer dan 1 miljoen euro ontvangen van vele fondsen om nieuwe projecten en activiteiten te realiseren. Tot nu toe ben ik ook altijd inhoudelijk actief bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten. Bekijk het overzicht van succesvolle projecten die gefinancierd zijn door fondsen en die ik ook zelf heb uitgevoerd (van idee tot realisatie).

Wil je weten hoe anderen deze cursus ervaren hebben, lees dan hier enkele reacties…
De cursus heeft veel inzicht opgeleverd en heel veel weetjes. Door jouw enthousiasme begint het zelfs “leuk” te worden te stoeien met aanvragen! Het feit dat er volop mogelijkheid was om vragen te stellen en er volop uitleg was over projecten waar de cursisten mee bezig waren, maakt dat je veel inzicht krijgt in de materie. De manier waarop jij de stof behandelde maakte dat het niet saai werd. De quiz is heel erg leuk om te doen en maakt de stof gelijk een stuk minder zwaar. Dank voor je enthousiasme en de fantastische manier van “lesgeven”!!!
– Marjon Meijers, Stichting Doe Maar Zo en Culturix, Eindhoven

Ik wilde vooral veel praktische informatie over het aanvragen van fondsen. En dat heb ik meer dan gekregen. Zelfs nog direct toegepast op eigen onderwerpen. Ik vond de cursus ‘precies pas’. Ik kon steeds geconcentreerd blijven en dat terwijl we ‘lange’ middagen maakten. Dat betekent voor mij dat het interessant en boeiend was en dat het goed werd gepresenteerd. Ik vind een spelelement altijd heel goed. Dat ik die nu ook nog gewonnen heb. Het was echt leuk en leerzaam Ellen. Heb je trouwens nog meer cursussen in de aanbieding?
– Sandra Overbeek, Buro Opaal, Utrecht

Ik wil je nogmaals bedanken voor de cursus. Het is namelijk gewoonweg heerlijk om les te krijgen van zo’n goede docent! Voor mij was de cursus als een kado; een ontdekkingstocht door een nieuwe wereld waar we vaardig doorheen geloodst werden. Tegelijkertijd heb je met je enthousiasme, positiviteit en het benadrukken van het gebruiken van je gezonde verstand mij moed en vertrouwen meegegeven om zelf verder te zoeken. Dat is het belangrijkste wat mij gegeven had kunnen worden.
Én veel meer dan ik van een cursus heb durven verwachten: Ik kwam voor een indruk, wat feiten en wat cijfers en kreeg een goede basis én enthousiasme, positiviteit en plezier.
Dank je wel.
– Renée van der Veen, secretaris Anoiksis, Amsterdam

1 miljoen euro voor projecten ‘Hart terug naar de zorg’

FondsNutsOhra‘De zorg verschraalt in toenemende mate, alleen de basiszorg kan nog maar worden gegeven’
‘Er is nauwelijks meer tijd om aandacht aan de mensen te geven’
‘Waar is de compassie en betrokkenheid gebleven’
‘Ik herken me niet meer in mijn functie als zorgverlener’ ….
Deze uitspraken en verzuchtingen horen we de laatste jaren steeds vaker.

Verzakelijkte zorg
De gezondheidszorg heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op efficiëntie, productie en verantwoording. Binnen dit verzakelijkte, bedrijfsmatige klimaat werken betrokken zorgverleners die ervoor hebben gekozen iets te willen betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. Zij willen werken in een omgeving waar zorg en aandacht centraal staan. Dit is wat hen ooit heeft gemotiveerd om voor de zorgverlening te kiezen.

Hart terug naar de zorgMenselijke maat
Het is voor de gezondheidszorg van groot belang dat zorgverleners gemotiveerd zijn. Niet alleen voor hun eigen arbeidssatisfactie, maar vooral omdat zij werken voor vaak kwetsbare mensen die van hen afhankelijk zijn. Respectvolle behandeling, aandacht en af en toe een luisterend oor hebben een positief effect op het welbevinden van de patiënt/cliënt. De roep om meer aandacht voor de menselijke maat wordt luider en er ontstaan initiatieven die bevorderen dat het hart weer terugkomt in de gezondheidszorg.

Openstelling inschrijving op thema ‘hart terug naar de zorg’
In 2012 stelt Fonds NutsOhra 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die tot doel hebben dat het hart terugkomt in de zorg. Dit belangrijke thema ligt in de kern van de doelstellingen van het Fonds. Heb je zo’n initiatief, dien dan een aanvraag in. Het project dient concreet en uitvoerbaar te zijn en tot implementatie te leiden. Projecten die overdraagbaar zijn en een vliegwieleffect hebben, verdienen de voorkeur. Projecten die al gestart zijn of via reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden, niet voor subsidie in aanmerking komen.

De inschrijfperiode is opengesteld tot 1 november 2012.
Aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website http://www.fondsnutsohra.nl Voor de projecten die binnen dit thema worden ingediend, gelden de algemene criteria en behandeltermijnen die ook voor reguliere aanvragen gelden. Indien je financiering zoekt voor een project dat inhoudelijk buiten dit thema valt, maar wel binnen het subsidiebeleid van Fonds NutsOhra kun je daar vanzelfsprekend ook een aanvraag voor indienen.

Tenderinformatie
Voor projecten met een aanvraagbedrag dat hoger ligt dan € 25.000 hanteert Fonds NutsOhra een zogeheten tendersysteem. In 2012 vinden 4 tenders plaats.
Het werken met een tender houdt in dat binnen een bepaalde aanvraagperiode projecten kunnen worden ingediend. Alle projecten die in deze periode zijn binnengekomen, worden vervolgens beoordeeld.
Sluitingsdatum De sluitingsdatum voor de nu lopende tender is 31 augustus 2012 om 24:00 uur.
Project-aanvragen lager dan € 25.000 kun je doorlopend indienen. Maximaal 4 maanden na ontvangst van deze aanvraag krijg je bericht over de toekenning of afwijzing.

Meer informatie: www.fondsnutsohra.nl

€ 20.000 voor goed idee Jeugdzorg

In 2012 staan de Nationale Jeugdzorgprijzen in het teken van de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Behalve een overheveling van verantwoordelijkheden is er ook behoefte aan een inhoudelijke vernieuwing van het stelsel. In de praktijk heeft dit al tot tal van inspirerende initiatieven geleid. Ken je zo’n mooi voorbeeld of heb je een goed idee dat je in de praktijk wilt brengen? Dan kun je dat voorbeeld of idee inzenden om in aanmerking te komen voor een van de Nationale Jeugdzorgprijzen van 2012. De winnaars maken kans op een bedrag van 20.000 euro om in het project of plan te investeren.

Achtergrond
De discussie over de transitie van de jeugdzorg richt zich tot nu toe vooral op de overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden met als doel de versnippering van het aanbod en het gebruik van gespecialiseerde zorg tegen te gaan. Hiermee komt er meer aandacht voor het gewone opgroeien en opvoeden. Met de transitie van de jeugdzorg zijn echter niet alle problemen in de zorg voor jeugd opgelost. Er is ook behoefte aan inhoudelijke vernieuwing (transformatie). Want hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van de zorg voor jeugd verbetert, de druk op gespecialiseerde zorg afneemt, zwaardere zorg meer in de dagelijkse context van gezinnen geboden kan worden en een positief jeugdbeleid meer kansen creëert voor alle jeugdigen?

Goede voorbeelden
In de praktijk zijn tal van goede voorbeelden te vinden die hieraan bijdragen en die gemeenten (en instellingen) kunnen inspireren om hun regiefunctie inhoudelijk te voeden en daadwerkelijk talent en participatie van jeugdigen te stimuleren, ouders te ondersteunen met lichte vormen van opvoedhulp om alledaagse, veel voorkomende problemen te voorkomen, ervoor te zorgen dat problemen niet escaleren en dat daar waar nodig goede gespecialiseerde zorg beschikbaar is, zo mogelijk in de eigen leefomgeving.

Nationale Jeugdzorgprijzen
De Nationale Jeugdzorgprijzen bestaan uit een vakprijs en een cliëntenprijs. Dit jaar beoordelen vakjury en cliëntenjury, elk vanuit eigen perspectief, de inzendingen op hun bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg. Te denken valt aan initiatieven op de volgende gebieden:

 • Samenwerking jeugdzorg en onderwijs en/of andere disciplines;
 • Wrap around care;
 • Centra voor Jeugd en Gezin;
 • Inzet gespecialiseerde zorg in de algemene jeugdvoorzieningen of eerste lijn en de pedagogische basis, bijvoorbeeld ondersteuning huisartsen door jeugd-ggz;
 • Buurtzorg, zorg in en om gezin en school, de buurtpedagoog;
 • Alternatieven voor residentiële zorg, gezinshuizen bijvoorbeeld;
 • Werken vanuit de principes van eigen kracht (van ouders en/of jeugd) en sociale netwerken in relatie tot zorg voor jeugd.

Ken je of ben je betrokken bij een project of initiatief dat de transformatie van de jeugdzorg een impuls zou kunnen geven? Of heb je goed idee dat voldoet aan de beoordelingscriteria?

Meld het dan voor 14 september 2012 aan met het aanmeldingsformulier.
De Nationale Jeugdzorgprijzen worden uitgereikt tijdens het VNG Jeugd Festival op 10 oktober 2012.

Initiatief en organisatie
De Nationale Jeugdzorgprijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en bestemd voor goed lopende projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere instellingen in de jeugdzorg of voor een stimulerend en goed onderbouwd plan om de jeugdzorg verder te verbeteren. De organisatie van de Nationale Jeugdzorgprijzen is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Vakantiekorting Zorgsubsidiekalender voor de snelle beslisser!

Speciale vakantiekorting voor het leer-werkprogramma Van projectidee tot Subsidieaanvraag in 100 dagen 
Deelname aan dit programma verzekert je van voldoende projectbudget in 2013. In een periode van 100 dagen krijg je alle advies, tips, trucs en formats om een gedegen subsidieaanvraag te schrijven. Het is leren en werken tegelijk en met deze ‘stok achter de deur’ heb je dus ook meteen resultaat!

Momenteel geldt een speciale vakantiekorting voor dit programma:
€ 500,- korting (van € 2997,- voor € 2497,- ex. btw)
* gratis Basiscursus: De Geheimen van SubsidieManagement.
* extra korting van € 500,- omdat ik zelf docent ben bij dit programma, mag ik jou nog meer korting geven. Belangrijk is dat je je dan aanmeld met deze speciale couponcode: KAFF2012 (Geldig tot 1 aug. a.s.)
Dat betekent dus in totaal € 1000,- korting + gratis deelname aan de basiscursus op 28 augustus. De prijs voor dit uitgebreide programma komt daarmee op € 1997,- ex. BTW

Werk je in Zorg of Welzijn? Heb je een innovatief projectidee en wil je graag…
* jouw projectidee omzetten in een gefinancierd project?
* leren hoe je een subsidieaanvraag schrijft en/of je kennis hierover verdiepen?
* leren hoe je je projectplan aantrekkelijk presenteert zodat een financier er graag JA tegen zegt?
* profiteren van de kennis van meerdere subsidie-experts?
* dit in relatief korte tijd realiseren?
én wil je € 1000,- korting en een gratis basiscursus?

Meld je dan aan voor 1 augustus 2012, met de couponcode!
Ga naar: Van projectidee tot Subsidieaanvraag in 100 dagen,
Klik op de oranje knop: Ja, ik meld me aan.
Uiteindelijk kom je bij de factuur waar je onderaan het invulveld ziet: ‘Vul je couponcode in
Vul hier deze couponcode in: KAFF2012
Je ziet nu dat de prijs is gezakt tot € 1997,- ex. BTW. Zo simpel is het!

Speciale actie voor jouw collega’s
Wil je ook een collega meebrengen?
Jouw collega* krijgt 50% korting op de cursusprijs (dus: € 998,50 ex BTW)
 
* het mag ook iemand zijn van een andere organisatie die aan dezelfde subsidieaanvraag werkt. Wil je van die mogelijkheid gebruik maken? Stuur een mail aan stance@zorgsubsidiekalender.nl om je collega aan te melden.

Vol=Vol.
Denk niet te lang na, de couponcode is geldig tot 1 augustus a.s. en er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij.
Dit programma komt voorlopig niet meer terug…

Samenwerking met Stance van Heijst
In het voorjaar 2012 hebben we met elkaar kennis gemaakt, ik heb de cursus van Stance bijgewoond in Utrecht: Geheimen van subsidiemanagement ontrafeld. En Stance heeft ook mijn cursus Praktijkgericht Fondsenwerven: ‘Voor een goed idee is altijd geld’ bijgewoond om een indruk te krijgen van de opzet en werkwijze van mijn cursusaanbod. We kwamen er al snel achter dat we elkaar goed en mooi kunnen aanvullen, daarom gaan we in het najaar ook samenwerken. En ik vind het erg leuk dat ik één van de vier docenten ben, die les gaat geven bij dit unieke programma.

Lees ook het interview dat ik gegeven heb aan de Zorgsubsidiekalender:
Een subsidieaanvraag is meer dan een formulier invullen

10.000 euro voor Het Beste Zorgidee

ONVZ Zorgverzekeraar biedt elk jaar opnieuw een platform aan goede, doeltreffende ideeën voor een betere zorg. Het beste idee wordt beloond met € 10.000

ONVZ Zorgverzekeraar daagt de consument voor het vijfde jaar op rij uit om mee te denken over de verbetering van de zorg. Met stijgende zorgkosten is de zorg gebaat bij praktische ideeën die de zorg beter, toegankelijker of efficiënter maken. Daarom schrijft ONVZ opnieuw de wedstrijd ‘Het Beste Zorgidee’ uit.

Hoe meedoen?
Iedereen kan zijn of haar innovatieve idee voor de zorgsector insturen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit, de productiviteit of juist de toegankelijkheid van de zorg. Het beste idee is in te zenden tot 20 augustus 2012 via www.hetbestezorgidee.nl . Hieruit worden vijf genomineerden geselecteerd waarop het publiek online kan stemmen. Op 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt in theater De Slinger in Houten.

Jury
De inzendingen worden, net als voorgaande jaren, door een deskundige jury beoordeeld. Zij onderzoekt of het idee gemakkelijk toepasbaar en praktisch uitvoerbaar is. Ook kijkt de jury of het effect van de ideeën meetbaar is. Daarmee wordt bepaald of het een bijdrage levert aan het Nederlandse zorgstelsel. De jury bestaat uit: Prof. dr. N.A.M. Urbanus, oud-voorzitter Raad van Bestuur AMC Amsterdam, dr. P. Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland en mr. E.A. Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ.

Eisen
Aan het idee worden de volgende eisen gesteld:

 • Het idee moet een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, de productiviteit of de toegankelijkheid van de zorg of een combinatie van deze factoren.
 • Het idee moet toepasbaar zijn in Nederlandse zorginstellingen.
 • Het idee moet resultaatgericht zijn.
 • Het effect van het idee moet meetbaar zijn.
 • Het intellectueel eigendomsrecht van “Het Beste Zorgidee” blijft eigendom van de inzender. Indien u een idee instuurt staat u wel toe dat ONVZ een idee dat wordt ingezonden bundelt en/of publiceert.

Idee inzenden
Het inschrijfformulier op de website www.hetbestezorgidee.nl  dient volledig ingevuld te zijn; dit formulier vormt de basis voor de beoordeling door de jury. Inschrijven kan tot 20 augustus 2012.