Zelfmanagement bij psychisch lijden

Vrijdag 12 oktober 2012
Congres Zelfmanagement bij psychisch lijden
Recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement bij mensen met psychosen, depressie en autisme.
Een samenwerking van Trimbos Instituut, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Julius Academy

Workshop Een Steekje Los?
Op dit congres geef ik een workshop bij de parallelsessie: recente ontwikkelingen in de praktijk van zelfmanagement en herstelzorg rond mensen met ernstige depressie en hun familie.
In deze workshop vertel ik over de inzet, mogelijkheden en de ervaringen met het spel Een Steekje Los? en de ontwikkeling van de serious game.


Zelfmanagement is meer dan ooit nodig voor:

– het welzijn van de patiënt en diens familie
– de effectiviteit van behandeling van hulpverleners
– het voorkomen van onnodige GGZ-kosten
Het onderwerp zelfmanagement staat volop in de belangstelling in de zorg en daarbuiten. Patiënten worden gestimuleerd om meer en meer eigen regie te voeren over hun gezondheid. Er zijn echter nog veel vragen en dilemma’s over de juiste aanpak van zelfmanagement.

Het congres is bedoeld voor:
– Projectleiders van innovaties met zelfmanagement, zorgprogramma’s en andere vormen van georganiseerde ketenzorg in de GGZ, de eerstelijn en ziekenhuizen
– Leidinggevenden bij patiënten- cliënten- en familieorganisaties
– Ervaren professionals, managers en beleidsmakers van GGZinstellingen, gezondheidscentra, ziekenhuizen en andere organisaties die te maken hebben met ketenzorg
– Beleidsmedewerkers en managers van ministeries, zorgverzekeraars, CIZ, College voor Zorgverzekeringen, Nederlandse Zorgautoriteit, DBC-onderhoud en andere (semi-)overheidsinstanties
– Beleidsmedewerkers van koepelorganisaties zoals GGZ Nederland, KNMG, ZN, LHV, Actiz
– Onderzoekers, adviseurs en docenten op het terrein van geïntegreerde zorg, preventieve interventies en ketenzorg.
Accreditatie is aangevraagd voor Artsen Sociale Geneeskunde.
Organisatie:
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde. UMC Utrecht, disciplinegroep Public Health.
Meer informatie is te lezen in deze brochure
  
Advertentie